Suosituimmat adressit vuonna 2010 - Suomi

Koko ajalta | 24 tuntia | 7 päivää | 30 päivää | Edellinen kuukausi | 12 kuukautta | Tämä vuosi (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Me vaadimme koiraansa parvekkeelta roikottaneelle eläintenpitokieltoa

http://www.iltasanomat.fi/uutiset/kotimaa/uutinen.asp?id=2269273&ref=fb

Luotu: 27.10.2010 Tilastot

Nukketeatterin opetus Turun Ammattikorkeakoulussa turvattava! / The puppet theatre department of Tur

Turun Ammattikorkeakoulun johto on yhdessä Turun kaupungin päättäjien kanssa päättänyt opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteneuvotteluissa lakkauttaa nukketeatterin koulutusohjelman Turun Taideakatemiassa. Taideakatemia on ainoa kandidaatin koulutusta nukketeatterissa antava taho Pohjoismaissa. Henkilökuntaa tai opiskelijoita ei päätöstä tehtäessä ole kuultu, vaan päätöksen ovat tehneet kulttuurialaa ja koulutuspolitiikkaa ymmärtämättömät virkamiehet. On täysin kestämätön ratkaisu lakkauttaa a

Luotu: 18.05.2010 Tilastot

Pro Kirkkoharju

Kangasalan kirkkoharju on valtakunnallisesti merkittävä harjukokonaisuus, joka on ollut vuosikymmeniä kunnan kuntoliikkujien, urheilijoiden, marjastajien, sienestäjien ym. liikunnan harrastajien ulkoilu- ja virkistysalue. Kangasalan kunnan Mäntyveräjän asemakaavan (655) muutos toisi Kirkkoharjun pohjoisrinteelle 10 uutta kerrostaloa. Kerrostaloalue rikkoisi pahasti tätä upeaa harjukokonaisuutta ja rajoittaisi oleellisesti koko Kirkkoharjun virkistysalueen käyttöä. Vajavaisesti tehty alueen lu

Luotu: 18.09.2010 Tilastot

Espoon 7-8-vuotiaiden iltapäivätoimintaa ei saa supistaa!

2.-luokkalaisten tärkeää iltapäivätoimintaa ollaan supistamassa huomattavasti Espoossa elokuusta 2010 alkaen. Tämä koskee 7- ja 8-vuotiaita lapsia. Iltapäivätoiminta tapahtuu koulun tiloissa tai välittömässä läheisyydessä ja on oleellisia pienille koululaisille. Iltapäivätoiminnassa on osaavat ohjaajat, välipalaa, ohjattua toimintaa ja rauhoittumista läksyjen äärellä. Iltapäivätoiminta rahoitetaan valtion, kunnan ja vanhempien yhteisrahoituksella. Normaali vanhempien osuus on 120 EUR / kk per l

Luotu: 04.02.2010 Tilastot

Järvenpään sosiaalisairaalan puolesta; Reumasairaalan kohtalo ei saa toistua

Järvenpään sosiaalisairaala on vuodesta 1951 toiminut valtakunnallinen erityisyksikkö, joka kuuluu ns. kolmanteen sektoriin. JSS toimii voittoa tavoittelemattomalla periaatteella A-klinikkasäätiön alaisuudessa. JSS:ssa hoidetaan vaikeasti päihdeongelmaisia henkilöitä, joilla on psyykkisiä oheissairauksia, kuten kaksisuuntainen mielialahäiriö, vakava persoonallisuushäiriö tai skitsofrenia. Hoidot voivat olla monipäihderiippuvaisten vaikeita katkaisuhoitoja, kriisihoitoja tai suunniteltuja kuntou

Luotu: 07.05.2010 Tilastot

HIEKKAHARJUN NUORISOTILAN ("36") TOIMINNAN JATKUMINEN

Hiekkaharjun nuorisotila "36" on toiminut 1970-luvulta lähtien nuoriso- ja asukastilana. Pitkän historiansa takia se on juurruttanut olemassa olonsa ihmisten mieliin ja palvellut, niin nuoria kuin muitakin, vauvasta- vaariin ikäryhmiä, monen kymmenen vuoden ajan. Musiikki- ja bänditoiminta on myöskin ollu suuri osa "36":n toimintaa. Vantaan kaupungin lautakunta on kuitenkin niukin äänieroin tehnyt päätöksen evätä nuorisotilan kunnostuksen, joka tarkoittaa tilan menetystä. Äänestystulos oli 7-8,

Luotu: 15.09.2010 Tilastot

LEINEPERIN KYLÄKOULUN PUOLESTA

LEINEPERIN KYLÄKOULUN PUOLESTA Ulvilan kaupungin sivistysjohtaja Päivi Helin esittää säästötoimenpiteenä kaupungin kouluverkon supistamista neljään alakouluun vuoteen 2016 mennessä. Tämä tarkoittaa kaikkien kyläkoulujen lakkauttamista. Ensimmäinen askel tapahtui, kun Paluksen alakoulu  lakkautettiin syksyllä 2010. Seuraavaksi toimenpiteeksi sivistysjohtajan antamien tietojen pohjalta kaupunginhallitus esittää Leineperin Antti Ahlströmin koulun lakkauttamista syksyllä 2011. Kaasmarkun ja Suos

Luotu: 26.10.2010 Tilastot

Uusi arkkitehtuuri- ja muotoilukeskus Kaartinkaupunkiin!

Anna tukesi uudelle arkkitehtuuri- ja muotoilukeskukselle keskelle Helsinkiä! Muotoilu kuuluu kaikille! Avoin helposti lähestyttävä kaikkien yhteinen olohuone designalueen sydämeen! Suomi tunnetaan korkeatasoisesta arkkitehtuuristaan ja muotoilustaan. Designmuseolla (per.1873) ja Suomen rakennustaiteen museolla (per.1956) on valtakunnallisina erikoismuseoina tärkeä tehtävä suomalaisen muotoilun ja arkkitehtuurin historian vaalijoina sekä keskeisten uusien ilmiöiden esiintuojina. Nykyiset museo

Luotu: 19.02.2010 Tilastot

Pekka Sauri eroon asekeskustelusta

Pekka Sauri osoitti 6.7. taas täyden kykenemättömyytensä mihinkään loogiseen ajatteluun koskien aseiden hallussapitoa ja hankintaa. En tiedä millä arvalla hänet on valittu puheenjohtajaksi, tai edes jäseneksi Kauhajoen ampumatapausta tutkineeseen työryhmään, mutta kommenttiensa perusteella hän ei pysty keskustelemaan asiasta järkevästi, tai perustelemaan kantojaan, vaan esittää oman fanaattisen asevastaisen mielipiteensä totuutena. "Julmaa sanoa, mutta jos kuolonuhrien määrä on näin alhainen,

Luotu: 06.07.2010 Tilastot

IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Vapo on saastuttanut vesistöjämme turvesoiden jätevesipäästöillä jo vuosikymmeniä. Se ei ole noudattanut luvissa vaadittuja jätevesimääräyksiä eikä valvonta ole ollut tehokasta, ei Ympäristökeskuksen / Ely-keskuksen eikä kuntien taholta. Vesi on tummunut humuksen vaikutuksesta, fosfori-, typpi- ja raskasmetallipitoisuudet ovat lisääntyneet ja rannat ovat rehevöityneet. Kaikenlainen virkistyskäyttö, kalastus ja matkailuelinelinkeinot ovat vaikeuksissa, rantatonttien arvo on laskenut. Valtiovalta

Luotu: 29.06.2010 Tilastot

Keski-Suomen hätäkeskuksen toimintaa ei saa lakkauttaa!

Sisäministeri Anne Holmlund (kok) teki 9.3.2010 päätöksen, jonka mukaan Keski-Suomen hätäkeskuksen toiminta lakkautetaan vuoteen 2014 mennessä ja siirretään Vaasaan. Ministeri Holmlund perustelee päätöstään Vaasan paremmilla toimitiloilla ja ruotsinkielisyydellä. Keski-Suomen hätäkeskuksen suojausluokka on kuitenkin ainoa laatuaan ja toimitilat laajennettavissa. Myös puhelutilastot puhuvat omaa kieltään Keski-Suomen hätäkeskuksen puolesta. Lisäksi rekrytointi Vaasaan on ollut jo pitkään haasteel

Luotu: 08.05.2010 Tilastot

Seksuaali- ja väkivaltarikollisille kovennetut rangaistukset, pelasta elämä

Seksuaalirikolliset; aikuiset sekä aikuiset jotka kohdistavat väkivaltansa lapsiin eli pedofiilit saavat jatkaa elämäänsä lain suojaamina, koska usein oikeudenkäyntien tiedot ovat salaisia. Lain mukaan salaisiksi julistetuissa oikeudenkäynneissä uhria suojellaan, mutta käytännössä suojan saa väkivaltarikollinen. Edes poliisiorganisaatiossa tiedot eivät ole näkyvissä. Tämä käytäntö suojaa ainoastaan rikollista, ei asianomistajaa eli uhria millään tavoin. Rikollinen jatkaa yleensä toimintaansa, mu

Luotu: 02.07.2009 Tilastot

Turvapaikka Jawaralle

Arvoisa maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors, Käännymme puoleenne, arvoisa ministeri Thors, gambialaisen Jawaran käännytyspäätöstä koskien ja seksuaalisuuteen kohdistuvan vainon vuoksi kansainvälistä suojelua hakevien aseman parantamiseksi Suomessa. Jawara (nimi muutettu) on seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi kotimaassaan Gambiassa vainottu nuori mies. Lähtömaassaan häntä uhkaa vankeusrangaistus ja todennäköinen väkivalta, mahdollisesti kuolema. Jawaran kumppani suorittaa parhailla

Luotu: 04.05.2010 Tilastot

5-viikkoiset koiranpennut ovat liian nuoria erotettavaksi emostaan

Me allekirjoittaneet vastustamme Suomen Kennelliiton sijoitussopimuksen pykälää, joka mahdollistaa sijoitusnartun erottamisen pennuistaan pentujen ollessa ainoastaan 5 viikon ikäisiä. Toivomme Suomen Kennelliiton nostavan sopimuksessa mainitun ikärajan vähintään kuuteen, mieluiten seitsemään viikkoon. Suomen kennelliiton sijoitussopimuksessa sanotaan asiasta tällä hetkellä näin: 7. Luovutus astutusta, synnytystä ja jalostukseen liittyviä terveystutkimuksia varten. Jos nart­tu synnyttää luovutta

Luotu: 07.06.2010 Tilastot

Mielenterveyskuntoutujien kokonaisvaltaisten avohoidon palvelujen puolesta

Tukipiste Laturi tuottaa kotonaan itsenäisesti asuville, lähinnä skitsofreniaa sairastaville mielenterveyskuntoutujille suunnattua psykososiaalista avokuntoutusta, asumisen tukipalveluita ja palveluohjausta. Tukipiste Laturi toimii jokaisena päivänä vuodessa 24 tuntia vuorokaudessa. Jokaiselle Tukipisteen asiakkaalle laaditaan palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan ja hoitotahon kanssa. Laturi tarjoaa asiakkailleen mm. viikoittaiset kotikäynnit, mahdollisuuden valvottuun lääkkeenottoon vuode

Luotu: 06.09.2010 Tilastot

Korkea-aholla oikeus omaan kouluun!

Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimi on huhtikuun 2010 palveluverkkopäivityksessään esittänyt Korkea-ahon koulun lakkauttamista Lappeen koulun valmistuessa (2011/12). Esityksen mukaan lapset hajautettaisiin Lappeen, Lavolan ja Simolan kouluihin. ME ALLEKIRJOITTANEET EMME MISSÄÄN TAPAUKSESSA HYVÄKSY KASVATUS- JA OPETUSTOIMEN ESITYSTÄ, KOSKA: 1. Lapsien hajauttaminen kolmeen eri kouluun on täysin vastuutonta ja kaikkea muuta kuin lapsen edun mukaista! Kyläkoulun lapset muodostavat koul

Luotu: 24.04.2010 Tilastot

Uusi suuri Kouvola sinetöi Orilammen majan kohtaloa

Kouvolan kaupunki kaavailee elinkeinoyhtiönsä johdolla rakentavansa Orilammen majalle kilpailevan matkailukeskuksen noin kilometrin päähän Hillosensalmelle. Konseptisuunnitelmasta käy ilmi, että tarjooma tulee olemaan pitkälti sama kuin Orilammella. Matkailukeskuksen tämänhetkinen kustannusarvio on n 6,2 miljoonaa euroa. Perusinvestoinnin kustannukset jakautuvat niin, että 10 % on suunniteltu saatavan ulkopuolista rahaa ja loput kaupungin tai muun julkistahon tukirahana. Suoran investoinnin lisä

Luotu: 08.11.2010 Tilastot

Terveellinen ruoka takaisin lähikauppoihin, pienet ravintolat kunniaan ja ruoan hinta takaisin järke

Jos muistelet nuoruuttasi... Lähikaupoissa oli leikkeleitä ilman lisä-aineita, lihatiskit, kalatiskit ja mukava kauppias, joka jousti tarvittaessa. Myös lähikuppilassasi, sait välillä ilmaisen kahvin, kun omistaja oli paikalla. Jos halusit pienemmän annoksen, siitäkin voitiin joustaa, ja hintakin jousti samalla. Parhaimmat kauppapaikat menivät isoille ketjuille, ja hyvän lähiruoan tilalle sait Rosso-ravintolan, kulahtaneita vihanneksia, sekä SIWA-kauppoja. Ihmisten on aika tehdä muutos asialle.

Luotu: 04.06.2010 Tilastot

Maahanmuuttajien tuet

Vaaditaan uutta lakiehdoitusta! Maahanmuuttajien tuet samaksi kun suomalaisilla! Maahanmuuttajien tuet ovat käsittämättömän suuret Suomessa. Miksi veronmaksajien täytyy maksaa heille tyhjästä? Mikä oikeus maahanmuuttajilla on saada enemmän tukea kuin esim. suomalaisella opiskelijalla? Jos maahanmuuttaja muuttaa Suomeen, eikö silloin häneen päde samat tuet/lait kun suomalaiseen? Tällä adressilla haetaan veronmaksajien puolesta muutosta maahanmuuttajien tukiin. Miksi me maksaisimme kaiken maahanmu

Luotu: 06.05.2008 Tilastot

Eveline Fadayelin karkoituspäätös kumottava

'' Eveline Fadayel, 64 vuotias isoäiti karkoitetaan Suomesta. Eveline on asunut Vantaalla kolmen poikansa kanssa kaksi vuotta. Hänellä ei ole ainuttakaan sukulaista Egyptissä, jonne Suomen poliisi on antanut hänelle kuukauden aikaa lähteä. Isoäidin karkoittamisesta on kiistelty, koska suomalaislääkärien lausuntojen mukaan nainen on sairas eikä pärjää yksin. Hän on riippuvainen poikiensa hoidosta, eikä hänen voi olettaa pärjäävän omillaan Egyptissä. Pojille äiti on tärkeä ja he haluavat pitää h

Luotu: 02.07.2009 Tilastot