Kannabis lailliseksi

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Kannabis lailliseksi.

Legenda Guru
Suomi

#51

15.01.2007 20:59

Kannabiksen käyttäjille ja myyjille kovemmat tuomiot!
petteri sainio
halikko

#52

21.01.2007 01:27

ihmiset valittavat että ovat asuneet kannabista polttavan ihmisen kanssa ja se on ihan kauheaa.eikö se ole lähes sama kun asuisi alkoholistin kanssa joka riehuu humalassa?

jos polttaa pilveä esim.kerran viikossa niin on teidän mukaan narkomaani?
entä kun te otatte viikonloppuna muutaman sauna-oluen niin oletteko alkoholisteja?

miksei kannabista voisi käyttää nautintoaineena satunnaisesti niin kuin alkoholia?
tottakai tulisi enemmän narkomaaneja kun nyt,mutta osto rajaksi voisi laittaa vaikka 1g/ostokerta.

ja kun kannabista käyttää satunnaisesti nautintoaineena se rauhoittaa eikä suinkaan tee ihmistä agressiiviseksi niin kuin vahvassa humalassa jotkut ovat.

miettikää asioita ja ottakaa selvää ennen kun tulette tänne pätemään!
allekirjoitan!!
Matias Jokinen
Nivala

#53

22.01.2007 17:11


"Jotkut teistä vielä kehtaavat väittää, että kannabiksesta ei tule riippuvaiseksi. Voi teitä parkoja...Yritätte perustella itsellenne haitallisen aineen käyttöä keinolla millä hyvänsä. Seurasin, kuinka aineesta tuli riippuvaiseksi. Kuinka fiksu ja hyvä ihminen muuttui skitsofreeniseksi, harhaiseksi, psykopaatiksi.."

Sekä alkoholi että kannabis synnyttävät riippuvuutta (Kiianmaa 1998;Kobayashi & al. 1999). Kannabis ei kuitenkaan aiheuta alkoholin tapaan voimakasta fyysistä riippuvuutta, vaan kyseessä on psyykkinen riippuvuus. Eräässä amerikkalaistutkimuksessa selvitettiin sitä, kuinka suurelle osalle eri päihteitä kokeilleista kehittyi riippuvuus (Anthony & al. 1994). Alkoholin osalta tuo luku oli 15%ja kannabiksen osalta 10%. Mainittakoon vertailun vuoksi, että vastaava luku oli nikotiinilla 32% ja opiaateilla 23%. Kummallista kyllä, mutta voimakkaimmin riippuvuutta aiheuttava aine on laillisesti ostettavissa.

"Olen itse työssäni nähnyt miten Kannabis on riippuvuutta aiheutava huume, joka passivoi ihmistä. Lisäksi sillä on myös samat haitat tupakan kansa eli vahingoittaa keuhkoja ja aivoja."

Alkoholin ja kannabiksen pitkäaikaiskäytön vaikutukset kognitiivisiin toimintoihin poikkeavat oleellisesti toisistaan. Alkoholistinen juominen aiheuttaa vakavia kognitiivisia häiriöitä, jotka ilmenevät muun muassa ongelmanratkaisutaitojen ja oppimisen voimakkaana taantumisena, ja lopputuloksena saattaa olla vanhuusiän dementian kaltainen tylsistyminen (Evert & Oscar-Berman 1995;Fals-Stewart & al. 1994)

Askettäin raportoidun laajan epidemiologisen tutkimuksen mukaan kannabiksen pitkäaikaiskäytöllä ei ole negatiivisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin (Lyketsos & al. 1998).

"juomallakin saa silmäpohjan rappeuman, epilepsian, puhumattakaan näistä tavanomaisista sisäelin sairauksista, kannabiksella saa helpommin aivot pihalle, jopa siinä määrin että pitää ehdottaa tällaisen aineen laillistamista."

Alkoholi on selvästi kannabista haitallisempi päihde (Taulukko 1). Alkoholin ja kannabiksen yhteiskunnalle aiheuttamista haitoista ei liene tehty vertailevaa tutkimusta, mutta tämän haittavertailun perusteella niiden välillä täytyy olla huikea ero. Siksi tuntuukin merkilliseltä, että alkoholikontrollia ollaan lieventämässä ja kannabiskontrollia tiukentamassa. Kontrollin voimakkuuden pitäisi olla järkevässä suhteessa päihteen haitallisuuteen.

Alkoholi Kannabis
Kuolleisuus xxx x
Myrkytykset xxx x
Somaattiset sairaudet xxx xx
Riippuvuus xxx xxx
Kognitiiviset häiriöt xxx xxx
Psykoosit xxx xx
Muut mielenterveyshäiriöt xxx xx
Raskausvaikutukset xxx xx
Väkivalta xxx x
Onnettomuudet xxx xx

Alkoholin osalta on vielä mainittava, että sen haittojen riskifunktiot, toisin sanoen käyttötason ja haittojen esiintyvyyden väliset suhteet, ovat keskenään erilaisia (Edwards & al. 1996). Kohtuukäyttäjä ei todennäköisesti saa maksakirroosia, mutta hän voi kaatua pikkujouluhumussa ja saada aivovamman. Kannabiksen osalta riskifunktioita ei liene tutkittu, vaikka se periaatteessa olisi mahdollista ja tarpeellistakin.

Lähde: http://www.kaapeli.fi/viridis/archive/kesa00/saarnio.html#riippuvuus
Matias Jokinen
Nivala

#54

22.01.2007 17:22

Korostaisin vielä taulukon "Kognitiiviset häiriöt"-osaa, joka on ristiriidassa asiatekstin "Äskettäin raportoidun laajan epidemiologisen tutkimuksen mukaan kannabiksen pitkäaikaiskäytöllä ei ole negatiivisia vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin (Lyketsos & al. 1998)." -kanssa."Runsaan käytön riskit, pitkäaikaishaitat: Nuorena aloitettu säännöllinen käyttö haittaa normaalia nuoruusajan kehitystä. Runsaan ja pitkäaikaisen käytön arvellaan lievästi heikentävän henkistä suorituskykyä. Se korjautuu käytön loputtua.

Pitkäaikaiskäytöllä lienee lieviä vaikutuksia kognitiivisiin toimintoihin, joskin tutkimustulokset ovat ristiriitaisia. Tutkittaessa hoitoon hakeutuneita pitkäaikaiskäyttäjiä on todettu aivotoimintojen häiriöitä, jotka saattavat korjautua vähitellen raittiina aikana Heinälä 1998; Lundqvist 1995, mutta tästä ollaan erimielisiä Hall, Solowij & Lemon 1994."Lisäisin vielä Päihdelinkin tekstin riippuvuudesta:

"..Kannabiksen säännöllinen ja päivittäinen käyttö voi johtaa riippuvuuteen, joka on valtaosin psyykkistä. Mahdolliset vieroitusoireet ovat lieviä. Niitä ovat ärtymys, ahdistus, vapina, hikoilu, huonovointisuus ja unettomuus. Vieroitusoireita esiintyy lähinnä silloin, kun runsas ja pitkäaikainen käyttö lopetetaan äkkiä. Kannabista kokeilleista noin 10 %:n arvioidaan tulevan riippuvaiseksi siitä. Riippuvuus lienee yhtä yleistä kuin alkoholin käyttäjillä, mutta harvinaisempaa kuin tupakan tai opioidien käyttäjillä Heinälä 1998. Erään toisen arvion mukaan kannabiksen riippuvuusriski on tuo sama 10%, mutta alkoholin 15%, opiaattien 23% ja nikotiinin 32% Saarnio 2000, 160."

http://www.paihdelinkki.fi/Pikatieto/?c=Kannabis


Olisi vähintäänkin toivottavaa, että nämä kannabiksen vastustajat eivät nolaisi itseään kommenteilla tyyliin "painukaa vitun pedofiilikettutyttönarkkikommarit damiin," vaan esittäisivät _perusteltuja_ argumentteja.

Kiitos.

Allekirjoitin.


Toni Väänänen
Kuopio

#55

22.01.2007 18:12

Mielummin katson ikkunasta ulos ja nään muutaman tyypin leijjailemassa ku muutama henkilö viina pullot kädessä hirveetä melua ja riitaa aikaan saaden. kyllä minä allekirjoitan.
jani peltonen
pori

#56

23.01.2007 05:52

hei kaverit pilven poltto ei tunnetusti aiheuta ¨skitsofreeniaa kuin joku näin
väittää, on täysin tietämätön kyseisestä asiasta. Kyseessä on periytyvä sairaus
joka voi " laueta" koska tahansa. Kannabis ja skitsofrenia voidaan liittää yhtä tiukasti toisiinsa, kuin satelliittien lentoratojen suunnittelussa käytetty sikojen ruokailutottumukset lähdeteoksena.Eniten minua häiritsee henkilöt jotka mainitsevat asiasta niitä tietämättä. jos esimerkiksi hommailen kannabista usein niin kyllä katson että asuntoni on siisti,on ruokaa,laskut hoidettu kuin verrataan sitä alkoholistiin tai kovemman huumeiden käyttäjään.
Matias Jokinen
Nivala

#57

24.01.2007 11:04

Porttiteoriasta:

"Niin sanottu porttiteoria, joka väittää kannabiksen ominaisuuksien jotenkin johtavan muiden päihteiden käyttöön, ei saa tutkimuksesta tukea. Sitä vastoin on osoitettu, että monet kannabiksen käytön nuorena aloittavat henkilöt ovat alun perin riskialttiita monenlaiselle ongelmakäyttäytymiselle Saarnio 2000, 160."

http://www.paihdelinkki.fi/Pikatieto/?c=Kannabis

Tapio Peltonen
Turku

#58

27.01.2007 13:43

Näissä kommenteissa käytävä keskustelu tuntuu ohittavan _olennaisen_ asian, vaikka kannabiksen laillistamista kannattavat sen silloin tällöin mainitsevat. Tärkein syy siihen, miksi kannabiksen käytöstä tai hallussapidosta ei pidä rankaista on se, että rankaiseminen aiheuttaa suurempaa haittaa kuin hyötyä. Kysyn teiltä, kannabista pelkäävät narkofoobikot: Kenelle on hyötyä siitä, että kannabista käyttävää ja sitä omaan käyttöönsä kasvattavaa ihmistä _rangaistaan_? Vastaus on: huumebisnekselle. Ihmisellä on luontainen tarve sekoittaa päätään eri tavoilla, ja jotkut päätyvät siihen, että kannabis on heille mieluisin tai ainakin terveellisin. Jos kannabista ei ole saatavilla tai sen hankkimiseen liittyy suuria riskejä, he saattavat kääntyä "toiseksi parhaan" vaihtoshdon pariin, ja oli tämä "toiseksi paras" sitten alkoholi, lääkkeet tai laittomat päihteet, se on _varmasti_ terveydellisesti ja psykososiaalisesti riskialttiimpaa kuin kannabiksen käyttö. Kannabiksen käytöstä aiheutuvista riskeistä suurin on juuri kiinnijäämisen riski.

Ylipäätään, minkään aineen käytöstä tai yksityiskäytölle tyypillisen määrän hallussapidosta ei saisi _rangaista_ rikosoikeudellisessa mielessä vaan ohjata, mikäli tapaus tuntuu sitä vaativan, päihdehuollon pariin. Narkofoobikot, miettikää tätä, ja tulkaa kritisoimaan haittojen minimoimiseen tähtäävä politiikkaa vasta sitten, kun olette ymmärtäneet tämän argumentin.

Tästä samasta syystä tupakan käyttöä ja hallussapitoa ei missään nimessä saa kriminalisoida, vaikka tupakoinnin terveysriskit ovat tähtitieteellisen suuret verrattuna pössyttelyn terveysriskeihin.

Toinen asia on se, että varsin monille tuntuu olevan epäselvää se, mitä kannabis oikeasti tekee aivoille, ja vielä harvemmat tuntuvat olevan perillä siitä, mitä alkoholi ja tupakka aivoille tekevät.

(Riippuvuudesta: Käsittääkseni kannabis aiheuttaa _pahimmillaan_ suunnilleen yhtä voimakkaan riippuvuuden kuin kahvi. Siis ihan selkeästi havaittava riippuvuus, josta eroon pääsemiseen tarvitaan reippaasti tahdonvoimaa, mutta ei kuitenkaan mitään alkoholismiin tai tupakointiin verrattavaa. Tupakka muuten aiheuttaa maailmassa enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin kaikki muut psykoaktiiviset aineet yhteensä.)
taika pingis
turku

#59

27.01.2007 21:38

Pientä rajaa räyhänhenget!Me allekirjoittaneet olemme varmaan kaikki rauhan asialla emmekä halua tämän sivuston täyttyvän V-sanoilla ym. ym. Mutta asiaan...Tunnen tämän toisen henkilön joka on saanut luvan lääkekannbiksen käyttöön. Hän on saanut tämän oikeuden syystä, että hän sairastaa ms-tautia.Hän on itse kuvaillut tautiaan siten , että tämä fyysinen heikkous ei ole niin paha asia kuin pään sisällä tapahtuva sekamelska.Ms-tauti siis tekee ihmisestä rauhattoman ja näin kannabis auttaa häntä tasapainoittamaan tilaansa niin henkisesti kuin fyysisesti.Fyysisesti kannabis vähentää kipuja.Henkilö käyttää lääkkeensä ohjeiden mukaan eikä ole mikään ihkubeibe86, joka sekoilee ja "näyttelee" päihtymistään.Kannabis on hänelle yrtti mikä pelastaa hänet liioilta ajtuksenjuoksuilta ja helpottaa kipuja.
itse olen käyttänyt kannabista 15 vuotta ja psykoosin sairastuin VAIN silloin kun minulle oli määrätty psyykelääkkeeksi Serequelia.Eli menin lääkkeistä psykoosiin , en kannbiksesta.
Itse olen sitä mieltä että 16-vuotias on valmis päättäämään mit'ä nautintoainetta nauttii JOS EDES nauttii.
Kotikasvatus ja omakäyttö lailliseksi!Kirjoitan siis tämän adressin.
Peace&Love

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

28.01.2007 17:40


Bob Marley
Jamaica

#61

29.01.2007 16:13

Itse olen vasta 16-vuotias, kannabista sillointällöin polttelen. Olen täysin normaali, opiskeluissani varsin menestyvä, hyvän kaveripiirin omaava henkilö. Mitään haittoja ei ole aiheutunut. Tälläinen ihmisten tietämättömyys pistää harmittamaan. Jopa aikuiset(?) ihmiset tietävät asiasta harmillisen vähän, ja yhdistävät kannabiksen ihan suoraan koviin huumeisiin. Kannattaisi oikeasti lukea/tutkia/kokeilla asiaa ennenkuin tuomitsee ja tulee meuhkaamaan. Jopa lääkärit ovat samaa mieltä siitä, että kannabis on erittäin mieto huume, ja alkoholikin aiheuttaa vakavammat seuraukset. Tästä oli erittäin asiallista keskustelua esimerkiksi YLE:n lääkärikilta nimisessä ohjelmassa, jossa lääkärit olivat juuri sitä mieltä, että tupakka-alkoholi-kannabis sarakkeella kannabis menee samaan kastiin, ja on jopa vaarattomampaa kuin alkoholi sekä tupakka. Hienoa että myös oikeiden lääkäreiden mielipiteitä saadaan mediaan, ja että hekin uskaltavat kertoa myönteisen kantansa näinkin kannabiksenvastaisessa valtiossa. Tietysti on myös näitä medioita, jotka purkittavat kaikki vaan samaan nippuun, joka vahvistaa kuvaa että kannabis on yhtä paha huume kuin mikä tahansa muukin.

Sanoisin että tästä johtuu myös tämä porttiteorian syntyminen. Suomessa kun monet nuoret, tai muut satunnaiset käyttäjät joutuvat hankkimaan kannabiksensa laittomasti, ns. diileriltä. Tällöin on hyvin mahdollista, että "heikkomielinen" tai muuten sellainen ihminen joka ei tiukkoja rajoja itselleen ole asettanut, sortuu heräteostoksiin, ja diilerin suosituksesta kokeilee myös jotain muuta huumetta. Monesti niillä diilereillä nimittäin on muutakin myynnissä. Asia olisi toisin, jos kotikasvatus, ja käyttö olisi sallittua. Kannabis joko kasvatettaisiin ite, tai saataisiin kaverilta, jolloin koskaan ei mistään muualta sitä hankittaisikaan, ja näinollen riski vahvempiin siirtymisestä pienenisi huomattavasti. Toki tämäkin on paljon ihmisestä kyse, ja siitä että haluaako olla kokeilematta mitään muuta.

Itse siis olen sillä kannalla, että kannabis lailliseksi, kuten jo monessa maassa on tehty. Muihin huumeisiin nollatoleranssi on hyvä, ja niitä en todellakaan kannata.
Jon Heijasto
Tornio

#62

29.01.2007 17:14

Tässä, kuten kaikissa muissakin aihetta koskevassa keskustelussa näkyy selkeä ero puoltajien ja vastustajien viestien tasossa. Asiasta mitään tietämättä vastustajat laukoo normaaliin tapaansa asiatonta ja loukkaavaa tekstiä uskomattomin virheellisin tiedoin ja ennakkoluuloin.

1. "Aiheuttaa riippuvuutta": Aiheuttaa, silti heikommin kuin alkoholi. Kuinka moni täällä vastustava käyttää alkoholia joskus? Ja kuinkahan moni on riippuvainen siitä?

2. "Aiheuttaa skitsofreniaa": Ei aiheuta. Ja niistäkin, joilla tuo sairaus on piilevänä, kannabis vois laukaista sen vain tietyillä geeneillä, keskimäärin yksi kahdeksasta skitsofreniaan alttiista omaa nämä geenit ( Huumeongelman jäljillä, YLE Teema ).

3. "Käyttö lisääntyy": Kaikissa muissa maissa, kaikissa käytännön esimerkeissä on käynyt juuri toisin ( Iso-Britannia, Espanja, Hollanti, Saksa, USA jne. )

4. "Sekakäyttö": On haitattomampaa käyttää kannabista alkoholin yhteydessä kuin käyttää pelkkää alkoholia. Käytännön esimerkit jälleen: käyttö vähentää alkoholin kulutusta.

5. "Porttiteoria": Alunperin hatusta vedetty heitto. Harry Anslingerin viimeisiä propaganda-aseita kuuluisassa sodassa kannabista vastaan Yhdysvalloissa 1930-1960-lukujen välillä. Kun MURDER! DEATH! INSANITY! ei enää uponnut kansaan, hän vain keksi tämän niin kuuluisan teorian. Tämän puolesta puhuu myös käytäntö, esim. Hollannissa on kovien huumeiden käyttäjien määrä euroopan alhaisinta tasoa.

Vastustaville sellainen toive, että tutustukaa aiheeseen edes ennen noin voimakkaita mielipiteitä.
Jon Heijasto
Tornio

#63

29.01.2007 17:28

Ja Seppo Paakkiselle, että kyllä vaan päihteet eri muodossa on aina ollut ja aina tulee olemaan osa ihmisten elämää. Rentoutuessa ja sosialisoidessa ne auttavat erinomaisesti ja tekevät hyvää ihmiselle viihdekäytössä. Siitä ei pääse mihinkään. Tuo kaikkien päihteiden kieltäminen aiheuttaisi aivan katastrofaalisen tilan Suomeen. Tuskin olisit halukas kantamaan siitä vastuuta, vaikka tuota täydellisen hullua ajatusta kannatatkin
Ville Mustalahti
Polvijärvi

#64

29.01.2007 18:29

Miettikääpä vastustajat, että mitä haittaa kannabiksesta ja sen laillistamisesta olisi. Eikös tuo aika uhriton rikos ole, polttelu. Ei sen laillistaminen tarkoita, että sitä olisi pakko poltella, tai pakko poltella niin paljon, että huonot vaikutukset tulisivat esiin.

Joku otti aiemmin esiim tilanteen, jossa vaikka äitihenkilö polttelee ja "hiprakoissaan" ei pysty hoitamaan lapsiaan. Ei kai kunnon äiti vedä kännejäkään lastensa nähden? Eikä "kunnon äiti" myöskään polta pilveä niin paljon, että siitä mitään hirveätä passivoitumistakaan tapahtuu.

Kannatan, että ihmisellä on vapaus valita päihteistä terveellisin.
Kalle Marola
Lahti

#65

29.01.2007 20:11

Sitä voisi kaikki kannabiksen vastustajat ottaa pienen katsauksen itseensä ja ilmeisesti hyvin hataraan tietämykseen. Kannabis, joka on itsessään jo kovin harmiton kasvi, ei aiheuta tiedettävästi fyysistä riippuvuutta millään asteella, ja mitättömät psyykkiset riippuvuudet kumottaisiin kannabiksen laillistamisella.
Lahdessa juuri lehdessä olleen artikkelin mukaan kannabisken kotiviljelyn kitkemiseen tartutaan oikein talkoovoimin. MIKSI?! Artikkelissa myös sanotaan Lahden kaduilla olevan heroiinia, amfetamiinia ja LSD:tä, mutta nyt virkavalta päättää ryhtyä todenteolla jahtaamaan "hampuuseja"(harmittomia, iloisia ja muutenkin kelpo kansalaisia). Mielestäni on erittäin NAURETTAVAA ja TYPERÄÄ tuhlata kaupunkien ja valtion varoja tälläiseen mitättömään asiaan. Hampun takia ei tapeta ihmisiä, ei juurikaan velkaannuta(jälleen laillistaminenkin poistaisi tämänkin ongelman kokonaan), ei pahoinpidellä ketään...yms...yms... siis tästä hienosta yrtistä ei ole yhtään kenellekkään, millekkään, mitenkään mitään haittaa.
Hienot eurooppalaiset maat(ei suomi) ovat jo pikkuhiljaa alkaneet ymmärtää että kyseisestä kasvista ei tosiaankaan ole haittaa. Mutta suomi ja sen jääräpäiset patriootti kansalaiset ei selvästikkään pysty nielemään faktoja enempää kuin on tarpeen. miettikää nyt vähä itsekkin tätä asiaa, ja kysykää itseltänne onko tästä lääkepensaasta OIKEASTI hyötyä vai haittaa.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

30.01.2007 00:21


jaakko erkkilä
tampere

#67

01.02.2007 19:27

täysin tyhmä tää juttu kukä tällasta haluu hä?? jee vedetää tota ja kuollaa onpa hauskaa!!

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

01.02.2007 22:45


jouni väisänen
kirkkonummi

#69

02.02.2007 18:30

No kun kannabis on kielletty niin samalla perusteella pitäis kahvi,tupakka,alkoholikin kieltää. Kaikki aiheuttaa riippuvuuta, ovat epäterveellisiä.

Kirjoittaja on poistanut viestinsä (Näytä tarkemmat tiedot)

03.02.2007 16:40


Jon Heijasto
Tornio

#71

06.02.2007 11:11

Lainaus "täysin tyhmä tää juttu kukä tällasta haluu hä?? jee vedetää tota ja kuollaa onpa hauskaa!!"

Hehheh :D Saa olla kaverilla melkoiset keuhkot, jos meinaa rykästä muutaman kymmenen kiloa kannabista, savun muodossa satoja litroja, kertahuikalla. Ja siitäkään, ei tietenkään, ole näyttöä kuoleeko siihen vai ei. Kannabis ei ole aiheuttanut kuolemaa kenellekkään, ei koskaan.

Ja Morpheys, viina kun on juuri tuollaisten typeryksien päihde, kuten sinä. Mielummin käyttäisin kannabista, ei se suinkaan paskaa ole.
Hannu Haaranen
Polvijärvi

#72

06.02.2007 20:02

Meidän hampun puolustajien pitäisi olla kiitollisia siitä, että valtaosa vastapuolen argumenteista on MorpheysxXx:n tokaisun tasoisia. Kunpa vain keskustelu kannabiksen todellisista haitoista ja hyödyistä saavuttaisi jokin kaunis päivä myös eduskunnan juttutuokiot.
klitz zz
uusikaupunki

#73

08.02.2007 12:44

THC siis lisää epäsuorasti dopamiinin vapautumista. Dopamiinin vaikutus aivojen mielihyväkeskukseen voi johtaa
kannabisriippuvuuteen. Mielihyvän tunteen haluaa kokea yhä uudelleen
klitz zz
uusikaupunki

#74

08.02.2007 12:46

Kannabiksen päihdyttävästi vaikuttavien ainesosien kannabinoidien tappavaa annosta ei tiedetä, mutta arvioiden mukaan kannabista pitäisi kerralla nauttia noin 10–41 kiloa, jotta yliannostus tapahtuisi
Ville Mustalahti
Polvijärvi

#75

10.02.2007 23:56

"THC siis lisää epäsuorasti dopamiinin vapautumista. Dopamiinin vaikutus aivojen mielihyväkeskukseen voi johtaa
kannabisriippuvuuteen. Mielihyvän tunteen haluaa kokea yhä uudelleen"

Täsmennyksenä vielä, että tästä ei todellakaan synny fyysistä riippuvuutta. Kannabis"riippuvuus" on siis aivan sama asia kuin vaikka karkinhimo. Kaipa teillekin tekee usein mieli vaikka suklaata?

Ja vaikka sitä kannabista tekee mieli poltella (tai syödä, tällöin sitä nautitaan mahdollisimman terveellisesti) ei yksikään tutkimustulos ole osoittanut edes suuren määrän nauttimisen vaikuttavan merkittävästi tai ollenkaan "käyttäjän" terveyteen.

Kommentoi adressia