Ei sikatehdasta Nousiaisiin

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Ei sikatehdasta Nousiaisiin.


Vieras

#151 Hauskanen tilanne...

01.04.2012 01:47

Hirvijoen nykytilastahan tehdään käsittääkseni kartoitus tulevanakesänä. Millä perustein väitätte, että Alituvan sikala olisi nykyisellään ajanut lietettä hirvijokee??? Muistan nähneeni erään karjatilallisen levittävän lietettä joenvarressa oleville pelloille, eikö se sitten kuormita kyseistä jokea???


Ja vähemmälle huomiolle hirvijoen kuormituksesta on jäänyt "pieni vahinko" joka sattui nousiaisten jäteveden puhdistamolla viimekesänä, jolloin kyseisestä laitoksesta ajettiin tavaraa jokeen käsittääkseni satoja kuutioita... Taisi olla pieni teksti lehdessäkin tästä.
Jarmo ja Seija

#152 Re: Hauskanen tilanne...

01.04.2012 02:58

#151: - Hauskanen tilanne... 

 Laita seuraavaksi mukaan viesti, johon viittaa, jotta ei tarvitse lukea koko ketjua. Joku on ihmetellyt, mihin sikalan katon pesuvedet kulkeutuvat ja mihin tulevan biolaitoksen rejektiivijäte viedään. Eräs kommentoija totesi, ettei kai vain Hirvijokeen laiteta myrkkyvesiä. Kukaan nähdäksemme ei ole väittänyt, että Alitupa ajaisi lietettä jokeen.  Jos muistamme väärin, niin kerro mitä viestiä tarkoitat.

Noudatamme karjatilallamme ympäristömääräyksiä. Emme aja lietettä jokeen, vaan nurmille, jotka tehokkaasti käyttävät ravinteet hyödyksi ja syväjuurisina, monivuotisina kasveina sitovat kaikista kasveista parhaiten ravinteet. Esittelemme mielellämme toimintaamme, mutta tälle palstalle meidän asiamme eivät kuulu, sen enempää kuin kenenkään muunkaan allekirjoittajan asiat.

 Alituvan sikalahanke vastaa eläinyksiköissä 3500-4000 lypsylehmän navettaa. Emme ole kuulleet, että koko Euroopassa olisi näin suurta navettaa, ehkä ei koko maailmassa. Meillä on vain 70 lehmää perinteisellä perheviljelmällä. Näin saat jonkunlaisen käsityksen sikalahankkeen kokoluokasta. Vähän niin kuin sama, jos  jollakin on yksi auto ja jollakin muulla 60 autoa ja kaikilla autoilla ajetaan saman verran. Toinen ajaa yhdella autolla 20 000 km/vuosi ja toinen 60 autolla 1 200 000 km /vuosi. Niin kumman ympäristökuormituksesta pitää olla enemmän huolissaan.

Ulkopuolinen

#153 Aiheetonta kritiikkiä

01.04.2012 04:05

Noniin, on työkiireiden vuoksi jääny tän lueskelu vähemmälle.
Kyselit Jarmo noista etäisyyksistä, biokaasulaitokset ovat sijainneet yleisesti lähellä asutusta johtuen siitä, että laitoksista myydään lämpöä lähiseudun kiinteistöille. Laitosta on turha sijoittaa kilometrien päähän asutuksesta jolloin siirtohäviöt kasvavat turhan suuriksi.

Itse ole työni puolesta keskittynyt pääsääntöisesti noihin biokaasulaitoksiin ja olen ehkä hieman väärä henkilö vastaamaan noihin sikalakysymyksiin, mutta mitä olen seurannut noiden rakentamista niin: hajuhaitat on pystytty lähes (HUOM! lähes) kokonaan poistamaan poistoilman pesulla jossa sikalan poistoilma "pestään" ennen kuin se pääsee pois sikalasta. Toinen mihin olen törmännyt Belgiassa kun sikala rakennettiin 10000 asukkaan kylän välittomään läheisyyteen, jossa täälläkin puhutun 1,5 kilometrin säteellä asuu noin 3000 ihmistä vastustus oli asukkaiden toimesta erittäin suurta. Tässä sikalassa tehtiin poistoilman "suodatus" siten, että poistoilma johdetaan kostean turepatjan lävitse. Tämä turvepatja vaihdetaan määräajoin ja vanhaturve levitetään lähialueen pelloille. Kyseisen sikalan rakentamisen ehtona oli, että mikäli hajuhaittoja ei pystytä eliminoimaan niin laitoksen toiminta lopetetaan, tämä ehto koski myös biokaasulaitosta.
Kysinen sikala ja biokaasulaitos on toiminnassa tänäänkin ja muutamia henkilöitä lukuunottamatta valituksia hajuista ei ole tullut.

Tuossa edellinen jo vastasi siihen, että mitä sitten lietteelle tapahtuu laitoksessa ja millaisena se tulee ulos. Tämä reaktiivivesi sisältää erittäin paljon typpeä, tiedän muutamia laitoksia joissa tämä vesi "raestetaan" jolloin se sidotaan kalkkiin ja tuloksena syntyy typpilannoite joka on lähes samallaista kun kaupasta ostettu apulanta. Se mitä humukselle (kuiva-ainekselle) tehdään Suomessa niin todennäköisesti se levitetään pelloille, mutta tiedän laitoksia joissa kuiva-aines pelletöidään ja poltetaan CHP (sähkön ja lämmön- yhteistuotanto) laitoksissa. Käsittääkseni Suomessa on poltto kiellettyä?

Mitä noihin biokaasulaitoksen hajuhaittoihin tulee: On hyvä pitää mielessä, että oikein suunniteltu ja rakennettu laitos on ALIPAINEINEN eli rakennuksen sisältä ei ilmaa pääse ulos! Ainoa poikkeus tapahtuu silloin kuin lietettä tuodaan rekalla purkuhalliin, tällöin 1.hallista aukeaa ovi ja rekka ajaa sisälle kesto joitakin minuutteja. 2. ovi sulkeutuu ja rekka purkaa kuorman suljetussa ja alipaineisessa hallissa. 3. tapahtuu sama kuin kohdassa: 1. 4.tarvittaessa rekka ajaa vesialtaan ylitse jolloin renkaat puhdistuvat mahdollisesta lietteestä tämä erityisen tärkeää kun toimitaan lähellä asuinaluetta ja rekat ajavat kyseisen alueen lävitse.
Mikäli joku haluaa aiheesta lisää lukekoot linkeista:
http://www.ceeres.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3Aodour-control&catid=1%3Abiogas&Itemid=3&lang=en
http://zorg-biogas.com/biogas-plants/operation-principles?lang=en

Se mitä ajan takaa tällä on se, että kyseinen laitos saadaan hajuttomaksi jos niin halutaa. Se mitä toimenpide maksaa on sitten eriasia ja siihen en lähde ottamaan kantaa.

Mitä tulee siihen että olisin "sisäpiiriläinen" voin sanoa,että en ole tiettävästi koskaan käynyt edes Nousiaisissa ja siitä johtuen minulla ei ole muuta tietoa rakennuspaikasta ja siihen liittyvistä henkilöistä mitä olen täällä lukenut!!!

Toivottavasti tämä pitkäksi venähtänyt kirjoitus hieman avaa mieltänne näistä biokaasuvoimaloista ja niiden toiminnasta. Mielelläni kertoisin laitoksista yksityiskohtaisemmin, mutta olen työni puolesta salassapitovelvollinen.


Vieras

#154 Re:

01.04.2012 11:22

Jarmo

#155 HIenoa että olet palannut kommentoimaan

01.04.2012 20:12

#153: Ulkopuolinen - Aiheetonta kritiikkiä 

 TÄSSÄ NOPEASTI Työn lomassa laadittu sarja kysymyksiä:                                                                                                       

SUUNITELTU sikala käyttänee kaiken lämmön omissa rakennuksissaan? Laitoksessa on kolme kertaa enemmän sikoja kuin Nousiaisissa asukkaita.  

Onko hajunpoiston varajärjestelmä? Jos ei ole niin kuinka kauan järjestelmän massojen vaihto kestää? MIksi valitukset eivät johtaneet laitoksen sulkemiseen, vaikka toiminta oli ehdollistetu? Mitä viestiä tarkoitat? Laittaisitko numeron. Mikä on rakeiden kemiallinen kooostumus? Voiko raetta käyttää nurmen lannoitukseen? Jääkö raestamisen jälkeen jotain massaa ja millaista se on? Ovien auetessa kasvaako alipaine ja kuinka suureksi se mahdollisesti nostetaan? BELGIAN LAitoksen, sikalan ja kaupungin nimi? Ovat varmasti tavallisia yrityksiä ja löytynevät jostain rekisteristä .Mikä on Belgian laitoksen kapasiteetti? MITÄ massoja biolaitos siellä käyttää ja kuinka pal jon on sianlietteen osuus? KUINKA SUURI SIKALA laitoksen vieressä on?

LISÄKSI On huomioitava .    KAIKKI MUUT HAITAT PYSYVÄT .!!!!!    Maisema arvojen menetys, liikenne, ympäristö ja luonnon haittojen kasvu, lokkien lisääämä hygieniariski, eettiset arvot :sika ei kuulu tehtaaseen, kiinteistöjen hintojen romahtaminen,  perheviljelmäpohjaisen tuotannon vaarantaminen ja koko suomalaisen maaseutukuvan muuttuminen. Luettelo on niin pitkä, ettei kaikkia jaksa mainita.

Toivon, että voit vastata kysymyksiini.

Anitta Hurme

#156

01.04.2012 20:28

Alueella tuntuu turhankin usein nämä hajut, ainakin kesällä.
Sikalahankkeen yrittäjät eivät kai yleensäkään näytä piittaavan kanssaihmisistä. Mikäli tällaiset ongelmat vielä lisääntyvät, pitänee kai muuttaa kaupunkiin takaisin. Kaiken kaikkiaan ihmetyttää, valvovatko viranomaiset näitä hajuhaittoja millään tavalla, vai saako alan yrittäjä vapaasti ja muista välittämättä toimia omavaltaisesti. Mielestäni tällaiset tuotantolaitokset pitää sijoittaa kauas asutuksista niin, ettei näistä hajuongelmista tarvitse kärsiä.
Antero Hiilesvuo

#157

01.04.2012 20:54

Olen asunut täällä Nousiaisissa yli 7 vuotta, ja aikanaan muutin tänne kaupungin saasteisesta ym-päristöstä puhtaan ja raikkaan ilman takia. Nyt kuitenkin viime vuosina on ilma usein kesäkausi- na tuoksunut välillä hyvinkin vahvasti sikalan tms. lannalta. Olen päätellyt, että ulostelietet-tä levitetään pelloille sitä välittömästi peittämättä. Mielestäni tällaisilla taajama-alueilla ei saisi niin menetellä, eikä nyt puhutunlainen biokaasulaitos todennäköisesti vähennä ympäris-tön hajuhaittoja. Pelkäänpä pahoin, että laitoksesta tullaan esittämään "hyvät" suunnitelmat, joiden perusteella suusrsikalan ja biokaasulaitoksen rakennuslupa aikanaan valituksista huolimat-ta saadaan. Sitä eivät estä nämä vetoomukset, ja poliitikot tulevat tekemään hanketta puoltavia päätöksiä. Siten asiat yleensä menevät, vai olisiko Nousiaisten päättäjillä sittenkin selkäran- kaa. Katsotaan, miten käy!
missä päättäjät piilottelevat

#158 Re: Katso kommentti no 82

01.04.2012 21:42

#157: Antero Hiilesvuo -  

Painetta pitäsi laittaa Nousiaisten kuntapäättäjiin päin. Kun lukee tämän viestiketjun kokonaan, saa käsityksen, että Nousiaisten päättäjät tekevät juuri niin kuin sikalanomistaja sanoo. Rakennuslain vastainen toimintakin painetaan villaisella. Jos sama peli jatkuu, tehdassikala tulee. Kannattaa kuullostella kuntapäättäjien mielipiteitä asiaan, aika ympäripyöreetä näyttää olevan. Jos mielipide asiaan on olemassa, sen voi reilusti sanoa. Suomessa mielipidevapaus nauttii perustuslain suojaa. KUNTAPÄÄTTÄJIEN MIELIPITEET ESIIN! 

Haisuli

#159 ulkopuolinen

02.04.2012 00:47

Hienoa, että olet valmis ottamaan mädättämön keskelle asutusta. Oliko se nyt 10000ihmistä
saavat lämmitellä BIOssa. Hienoa kerro osoite niin pääsemme siitä p......a saat hajutonta luomu lämpöä lämmittämään teidän kotinne. Ihanaa nyt meillä on oikea p.....n ottaja.
Saat vielä pääliskauppaa emakot porsaineen. Hyvä ulkopuolinen väität, että se tekee hyvää
kun neulalla toista takapuoleen pistää. Eli siat on on Masulaisten etu. Tätä etua Tarttistsis tarjota muille. Meillä on monen vuoden kokemus mikä tämä sikatehdas on.  Eli höpö höpö ulkonainen. Muuten et taida tietää mitään alipaineesta käys vilkasemassa miten Vehmaalla alipainehallista kipataan, niin lopetatat P jauhamisen Toivon edes että joku sana olisi totta.

Käy

Eläkeläinen

#160 Ulkopuolinen

02.04.2012 13:15

Olet tosiaankin väärä ihminen vastaamaan.Tuskin sinun pihapiiriisi tämä sikatehdas on tulossa,vaikka niin kovasti sitä hehkutat. Me vastustajat joudumme kärsimään kaikista sikatehtaan haitoista.

Vieras

#161 Re: Re: Katso kommentti no 82

02.04.2012 16:00


Vieras

#162

02.04.2012 18:59

EI VITUS MITÄÄN SUURSIKALAA NOUSIAISIIN/MASKUUN !!!!!!
JARMO

#163 Re: Aiheetonta kritiikkiä

03.04.2012 00:24

#153: Ulkopuolinen - Aiheetonta kritiikkiä

JÄIN miettimään tuota 10 000 asukasta ja sopivaa rakennuspaikkaa sikala- ja biokaasulaitos yhdistelmälle. Raision rehu- tehtaan vieressä on aivan loistava paikka. Sikojen tarvitsema rehu voidaan helposti kuljettimilla tuoda sikaloihin, liikennne on helppo järjestää raisionkaarta pitkin 8 tielle ja siitä esim. paattisten suuntaan ja sokerina pohjalla on suuria kerrostalo- alueita aivan vieressä biokaasulaitoksen tuottaman lämmön hyödyntämiseksi. Parasta tässä on kuitenkin ulkopuolisen lausunto jossa sikalan ilmoitetaan olevan lähes hajuton ja että biokaasulaitos voidaan rakentaa hajuttomaksi. NÄIN OLLEN PELKÄSTÄÄN LOGISTIIKAN PARANTUMISEN MYÖTÄ SAATAVAT MITTAVAT SÄÄSTÖT PUOLTAVAT VANKASTI SIKALAN JA BIOKAASULAITOKSEN SIJOITTAMISTA RAISIOON . RAISION ASUKKAAT OVAT VARMASTI INNOISSAAN. Varmasti Raision tehtaan hajut samalla pienenevät tämän laitoksen tulon myötä. Näinhän se menee ulkopuolisen mukaan.

Haisuli
Vieras

#164 Ulkopuolinen aiheetonta kritiikkä

03.04.2012 01:39

Hienoa olet varmaan muuttamassa Nousiaisiin uuden sikalan viereen asumaan, josta saat sähköä ja lämpöä edullisesti ja voit todeta kuinka ihanaa on iltaisin grillata possua p...n hajussa
Hei nyt muistin ei sinun tarvitsekkaan odotella Nousiaisten BION valmistumista, vaan voit ostaa Vehmaan BION vierestä talon ja saat haistaa omat kemian opintosi käytännössä.
Ellet muuta Vehmaalle ei sinua kukaan usko. Olet piip tai teurastamon maksama p.....n jauhaja
ja BION tuottaja  Mitähän alipainetta ja turvetta sinä tarvitsisit että asiat puhuttaisiin niin kuin ne on todellisuudessa

 

k


Vieras

#165

03.04.2012 19:26

Aiottu sikala on aivan liian suuri, se vie mahdollisuuden perheviljelmiltä sianlihantuotantomahdollisuuden. Sikalasa käytetty henkilökunta on ulmaalaisia, joten se ei auta Suomen työllisyyttäkään. Liikenne aiheuttaa valtavia vaikeuksia Nousiaisiin. Heikki
Totuus esiin

#166 vieras 165

03.04.2012 23:53

Yritän kertoa kuinka suuri sikatehdas oikeasti on. Emakko paikka maksaa noin 3000€
kertaa 8000 emakkoa eli 24 miljoonaa euroa. Liha sika 1500€ kertaa 4000 sikapaikkaa
on 6 miljoonaa euroa yhteensä 30 miljoonaa euroa. Se on mummon markkoja 180 miljoonaa.
Sikapaikan hinta on otettu sikatalouden kustannus oppaasta. Sikalan lisäksi rakennetaan Bio kaasuttaja jonka harja nousee 30 metriin sekin maksaa miljoonia. Alitupa omistaa maata sikalan ympärillä 25 ha josta 5ha Hirvijoenranta kaislikkoa. 20 hehtaarin alalle on suunniteltu 17ha sikala rakennuksia. Montako omakotitaloa 30 miljoonalla eurolla voi rakentaa. Tämäkö on perheviljelmä? Kuulisin mielelläni MTK mielipiteen perheviljelmästä.ei enää satuja

#167 Hauskanen tilanne 151

04.04.2012 00:06

Ei lietettä Hirvijokeen kantsis katsoo taaksepäin mite viimesyksyn vaunut uppos ja luukku auki
lietteen matka jatku o.....n siitä edelleen H.........n on nähty tapus.
janne

#168 Re: Järki käteen Nousiainen!

04.04.2012 00:41

#28: Insinööri Ilvesjoelta. - Järki käteen Nousiainen!

Kerro minulle missä on hajuton bioreaktori niin käyn katsomassa sitä.

Seija

#169 Re: vieras 165

04.04.2012 01:28

#166: Totuus esiin - vieras 165 

 Soitin viime viikolla MTK:hon Helsinkiin tämän sikatehtaan tiimoilta ja kysyin MTK:n linjausta perheviljelmästä. Sain seuraavan vastauksen:

1. Isäntä ja/tai emäntä työskentelevät perheviljelmällä. Tilalla voi olla palkkatyövoimaa, suuremmalla tilalla moniakin työntekijöitä.

2. Isäntä ja emäntä tekevät maatilayritystään koskevat päätökset ja vastaavat maatilayrityksen lainoista omaisuudellaan.

3. Kotieläintilalla oman tilan pelloilla tuotetaan suuri osa eläinten tarvitsemista rehuista.

Tämä määritelmä ei sovi Nousiaisten sikalaan, joten tehdassikalahankkeessa ei ole kysymys perheviljelmästä, vaikka isäntä siellä työskenteleekin. Kohdat 2 ja 3 eivät toteudu.

jarmo

#170 Re: Hauskanen tilanne 151

04.04.2012 02:59

#167: ei enää satuja - Hauskanen tilanne 151 

 TULI TUOSTA mieleen tällainen ajatus:jos syksy on sateinen ja lannan vastaanottaja kieltää lannan levityksen pelloilleen .Levitys kielto vaikka 15% alalla . Mihin lanta silloin menee?Rakennetaanko silloin nopeasti  säiliöitä lisää jonnekinpäin maakuntaa? Minkälainen varasuunitelma tässä hankkeessa mahtanee olla vailiekö tätä poikkeama tilannetta huomioitu lainkaan?

j & p

#172 ei sikalaa

04.04.2012 19:40

ei missään nimessä sikalaa noin lähelle asutusta
Haisuli

#173 Linkkejä aiheeseen 171

04.04.2012 21:23

Älä enää käytä toisen nimimerkkiä ei siitä sikatehtaan hajut vähene.
Muuten tiesitkö kuinka paljon emakkoja kuolee vuodessa tapaturmaisesti tai
sairauteen ym. muihin syihin vuodessa, YVA suunnitelman mukaan Alituva sikatehtaassa.
Ohjelmassa mainitaan noin neljä prosenttia tarkoittaa 320 emakon raatoa lisäksi muita sikoja kuolee tilalla yksi prosentti jotka toimitetaan Honkajoki Oy: jossa niistä tehdään lihaluujauhoa ja rasvaa.(laitetaanko porsas kuolleet BIO säiliöön ) koska niistä ei mainita mitään. Porsaita tuotetaan suunnitelman mukaan
192000 possua. Sikalaa siivotaan juotetaan ym.kuusikymmentätuhatta kuutiometriä puhdasta
vettä vuodessa. Mainina puutuu Hirvijoen jäädytys vedestä. Älä vale haisuli enää askartele BIon hajun kanssa liity meidän joukkoon jotka tuovat esiin tosiasioita.

YMPÄRISTÖÖN JÄÄ VAIN KARMEA LEMU

#174 Re: Linkkejä aiheeseen 171

04.04.2012 22:37

#173: Haisuli - Linkkejä aiheeseen 171 

 Tänään kuulin, että Kosken suursikalassa poltetaan sianraadot ja naapurustossa on kaameaa diiselin ja käryävän raadon katku sikalan hajujen lisäksi. Raatoja ei kuulemma toimiteta Honkajoelle, vaan poltetaan. Liekö perää asiassa?  Onkohan tuollaisen oman krematorion perustaminen luvallistakaan? Ei se Honkajokikaan ilmaiseksi niitä raatoja varmaan hae. Jospa mekin saamme sikatehtaan, biolaitoksen ja kaiken päälle vielä krematorion. Voi sitä hajujen sinfoniaa!

Jarmo

#175 Re: Linkkejä aiheeseen.

04.04.2012 22:49

#171: Haisuli. - Linkkejä aiheeseen.

Törkeetä viedä toisen nimimerkki! Epäilinkin rosvousta jo aikaisemmin päivällä.

Kommentoi adressia