Adressi Koulukiusaamista Vastaan

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista Adressi Koulukiusaamista Vastaan.

Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#101 #99 Oikeus, vastaus:

20.03.2009 18:05

I

Ensimmäinen oikeustuomio koulukiusaamisesta annettiin vuonna 1999. Huittisten kaupunki tuomittiin maksamaan koulukiusatulle naiselle 72 500 markkaa korvauksia. Perusteena oli se, että kaupunki laiminlöi velvollisuutensa, kun se ei puuttunut naiseen kohdistuneeseen kiusaamiseen. Kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan oikeuteen asti, mutta tuomiota ei muutettu.
http://www.mtv3.fi/uutiset/arkisto.shtml/arkistot/kotimaa/1999/11/6785


II

Hämeenlinnan kaupungille tuomio koulukiusaamisesta
16.04.2005 14:11

Käräjäoikeuden mukaan koulussa oli havaittu pitkään jatkuneen kiusaamisen vaikutus lapseen.

Käräjäoikeus on tuominnut Hämeenlinnan kaupungin maksamaan koulukiusatulle teini-ikäiselle nuorelle 8 500 euron korvaukset. Tuomiosta kertoo Hämeen Sanomat. Hämeenlinnan kaupunki vienee jutun hovioikeuteen.

Lehden mukaan kiusaaminen oli alkanut vuonna 1996, jolloin uhri oli kolmannella luokalla ja jatkunut viisi vuotta. Lasta oli muun muassa lyöty, tönitty, haukuttu ja vähätelty. Opettaja oli rankaissut kiusaajia, mutta kuriin heitä ei ollut saatu. Opettajat kertoivat, että suuressa luokassa olisi tarvittu kouluavustajia useillekin oppilaille, mutta heitä ei rahapulan vuoksi palkattu.

Hämeenlinnan käräjäoikeus katsoo päätöksessään, että koulussa oli havaittu kiusatun puhumattomuus, eristäytyminen ja tilanteen vaikeutuminen. Kaupunki joutuu maksamaan myös nuoren oikeudenkäyntikulut, runsaat 7 000 euroa.

III

Myös Ruotsissa koulukiusaamiseen ollaan puuttumassa oikeusteitse. Grumsin kunta tuomittiin hiljattain maksamaan 125 000 kruunua eli noin 85 000 markkaa korvauksia koulukiusatulle tytölle. Koulukiusaaminen alkoi tytön jouduttua 13-vuotiaana uuteen kouluun, kun hänen perheensä muutti Grumsiin 280 kilometriä Tukholmasta länteen.

Jatkuva kiusaaminen aiheutti tytölle henkisten kärsimysten ohella mahavaivoja ja migreeniä. Tilanne kävi lopulta niin ahdistavaksi, että tytön perhe joutui muuttamaan kokonaan toiseen kuntaan.

------------------

Eli nuo tuomiot ovat jokseenkin rohkaiseva ja suuntaa antava taistellessa koulukiusaamista vastaan.. (harmi kun omat vanhempani eivät aikoinaan vieneet omaa 9-vuotta jatkunutta koulukiusaamispiinaani oikeuteen asti.)

Toivottavasti asianne selviää ja kiusaaminen loppuu. Olisi mukava kuulla miten teidän kävi, joten laitatko viestiä tänne palstalle aiheen etenemisestä ja myös tänne sivuille kaivataan neuvoja aiheesta; KOULUKIUSAAMINEN_STOP ! / STOP Bullying at Schools ! Facebook sivusto, linkki sinne: http://www.facebook.com/group.php?gid=29203841667&ref=ts


Eduskunnassakin ollaan käsitelty koulukiusaamista vuosien saatossa, tavalla tai toisellakin:

http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/akx3000.sh?kanta=akirjat&LYH=LYH-&haku=&kieli=su&paluuhaku=%2Ftriphome%2Fbin%2Fakxhaku.sh%253Flyh%3D%27%27%253Fkieli%3Dsu&VAPAAHAKU=koulukiusaaminen&AKTYYPPI=%23&TUNNISTE=&VPVUOSI=%24
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#102 PERUSOPETUSLAKIIN UUSI PYKÄLÄ: 35 a § Koulukiusaaminen !

20.03.2009 18:13

Lakialoite 4/2009 vp

Laki perusopetuslain muuttamisesta
Eduskunnalle

Koulukiusaaminen on pahimmillaan vakavia seurauksia aikaansaava tapahtuma. Koulussa on turvattava oppilaille ja opettajille rauhallinen ja turvallinen oppimisympäristö. Kiusaaminen on kitkettävä pois. Sitä ei saa suvaita ja kiusaamiseen on puututtava välittömästi. Tämä on kaikkien osapuolien etu.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki perusopetuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 21 päivänä elokuuta 1998 annettuun perusopetuslakiin (628/1998 ) uusi 35 a § seuraavasti:

35 a §
Koulukiusaaminen

Kouluvuoden alussa koulu lähettää koteihin kirjeen, jossa tiedotetaan, miten menetellä, jos oppilaat kokevat ns. koulukiusaamista koulussa tai kotimatkalla.

Koulun ilmoitustaululla sekä muissa tarpeellisissa asiakirjoissa, paikoissa ja internetissä on jatkuvasti esillä ohje, kuinka oppilaan tulee menetellä, jos häntä kiusataan.

Koulussa kirjataan ylös, mitä kiusaamisessa on tapahtunut, ja siitä ilmoitetaan kiusaajan vanhemmille.

Koulussa ryhdytään välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin koulukiusaamisen poistamiseksi. Toimenpiteenä tulisi olla ensisijaisesti keskustelu kiusaajan ja/tai hänen huoltajansa kanssa ja siitä mahdollisesti johdettavat toimenpiteet. Vakavissa tapauksissa on tehtävä ilmoitus sosiaali- ja poliisiviranomaisille. Toimenpiteisiin ryhtymisestä on ilmoitettava kiusatun huoltajille.

Kiusaajalle järjestetään tarvittaessa erityisopetus, jotta muut oppilaat ja opettajat saavat koulunkäyntiin oppimisrauhan ja turvallisuuden tunteen ja jotta kiusaaja saa mahdollisuuden tarvitsemaansa tukeen oppimisessa ja koulunkäynnissä.

Koulussa seurataan, että kiusaamisen poistamiseen tarvittavat toimenpiteet toteutuvat ja että koulut ryhtyvät toimenpiteisiin, jollei niihin ole ryhdytty ja jos niille on tarvetta.
_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2009.
_______________

Helsingissä 10 päivänä helmikuuta 2009
Tuija Nurmi /kok

Lähde:
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/la_4_2009_p.shtml

....................................................................

MONIA MUITAKIN ALOITTEITA EDUSKUNNASSA ON TEHTY, MUTTA MITÄÄN NÄKYVÄÄ EI AINAKAAN VIELÄ OLE TAPAHTUNUT. JOKO NYT TAPAHTUISI??
....................................................................

Muita aloitteita:

Toimenpidealoite 39/2008 vp
< Paluu | Sivun loppuun
Tarkistettu versio 2.0 TPA 39/2008 vp - Johanna Karimäki /vihr ym.
Koulukiusaamisen vähentäminen
Eduskunnalle

Suomen Lasten Parlamentti on käsitellyt keväällä 2008 joukkoa lapsille tärkeitä kysymyksiä ja tehnyt sen perusteella ehdotuksia eduskunnan neuvottelukunnalle. Koulukiusaamiseen puuttuminen on yksi ehdotettu asia. Aihe herättää lapsissa paljon keskustelua ja vaikuttaa heidän arkeensa. Lapset tunnistavat kiusaamisen paremmin kuin aikuiset ja myös arvioivat sen huomattavasti yleisemmäksi. Koulukiusaaminen vaarantaa vakavasti lasten oikeuksiin kuuluvan turvallisen, kasvua ja kehitystä edistävän ympäristön. Aikuisten velvollisuuksiin kuuluu taata lasten oikeuksien toteutuminen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin laatiakseen Suomeen sellaisen vähimmäissuosituksen koulukiusaamisen vähentämiseksi, jolla voidaan vaikuttaa tutkitusti kiusaamisen vähentymiseen ja jonka pitää sisältää jatkuvan parantamisen ja parhaiden käytänteiden levittämisen periaatteet. Suositus tulee tehdä yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kesken, ja sen yhteydessä tulee kuulla lasten ehdotuksia aiheesta.

Helsingissä 17 päivänä kesäkuuta 2008
Johanna Karimäki /vihr
Merja Kyllönen /vas
Pertti Virtanen /ps
Sanna Lauslahti /kok
Thomas Blomqvist /r
Jukka Gustafsson /sd
Kari Kärkkäinen /kd
....................................................................

Valtiopäivät TA 219/1997 vp

Toivomusaloite 219

Päivi Räsänen /skl ym.: Koulukiusaamisen vähentämisestä

Eduskunnalle

Koulukiusaaminen on psyykkistä ja fyysistä väkivaltaa, joka aina loukkaa nuoren ihmisarvoa. Kiusaamista tapahtuu koko maassa kaikenkokoisissa kouluissa ja kaikissa koulumuodoissa. Kiusaamisen aiheuttamat psyykkiset ja fyysiset vahingot ovat vakavia ja monesti pysyviä. Koulunkäynti vaikeutuu ja pahimmassa tapauksessa keskeytyy. Kiusatun kertomukset omista kokemuksistaan osoittavat ongelman vakavuutta.

Helsingissä tehdyn tutkimuksen mukaan 7 prosenttia ala-asteen ja 6 prosenttia yläasteen oppilaista joutuu koulukiusaamisen kohteeksi. Erään seurantatutkimuksen mukaan 60 prosenttia pojista, jotka olivat syyllistyneet koulukiusaamiseen 6.─9. luokilla, on 24-vuotiaana tuomittu jostakin rikoksesta.

Koulukiusaamiseen puuttuminen on välttämätöntä. Toimenpiteiden painopisteen tulee olla ennalta ehkäisevässä työssä. Lukuvuosittain on koulukohtaisesti kartoitettava koulukiusaamisen laajuus. Koulujen on laadittava selkeä toimenpideohjelma, jonka mukaan koulukiusaamiseen puututaan, mikäli sellaista esiintyy.

Lasten ja nuorten lisääntynyt syrjäytyminen näkyy koulukiusaamisena, mutta myös muina koulunkäyntivaikeuksina, koulun keskeyttämisinä ja päihdeongelmina sekä varhain alkavana rikollisena käyttäytymisenä. Syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulee kouluissa ylläpitää riittäviä tukipalveluja.

Edellä olevan perusteella ehdotamme eduskunnan hyväksyttäväksi toivomuksen,

että hallitus ryhtyisi toimenpiteisiin koulukiusaamisen vähentämiseksi.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 1997

Päivi Räsänen /skl Sakari Smeds /skl

Toimi Kankaanniemi /skl Tauno Pehkonen /skl

Jouko Jääskeläinen /skl
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#103 Eläkkeelle jäänyt alakoulun opettaja sai "tuomion" oppilaidensa pahoinpitelystä!

20.03.2009 18:40

Opettajalle sakot
Potki ja töni oppilaitaan
Perjantai 20.3.2009 klo 10.48 (päivitetty klo 11.17)

Helsinkiläinen eläkkeelle jäänyt alakoulun opettaja on tuomittu Helsingin hovioikeudessa sakkoihin oppilaidensa pahoinpitelystä.

Tuomio tuli seitsemästä pahoinpitelystä ja virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Oikeuden mukaan mies muun muassa väänsi oppilaitaan korvista sekä potki ja töni heitä. Uhrit olivat neljä neljäsluokkalaista poikaa.

Teot tapahtuivat vuonna 2006. Sittemmin miesopettaja on jäänyt eläkkeelle. Hän oli toiminut opettajana yli 30 vuotta.

Mies itse myönsi korvasta vetämiset ja jalalla tuuppimiset. Hänen mukaansa kaikki kuitenkin tapahtui liian äänekkäiden tai tarkkaamattomien oppilaiden ohjaamiseksi eikä pahoinpitelytarkoituksessa.

Hovioikeus tuomitsi miehen 50 päiväsakkoon, mistä tulee maksettavaa 950 euroa. Lisäksi hänen pitää maksaa kolmelle pojalle yhteensä 900 euroa korvausta kivusta ja särystä.

Aiemmin käräjäoikeus hylkäsi miehen syytteet tasan menneellä äänestyspäätöksellä. Kaksi lautamiehistä olisi tuominnut miehen, mutta äänten mentyä tasan syytetyn kannalta lievempi kanta voitti.

STT
..............................................................................

50 päiväsakkoa 10-vuotiaiden oppilaiden pahoinpitelystä, ja kolmelle pojalle YHTEENSÄ 900 euroa korvausta kivusta ja särystä = 300€/poika. Tämäkö on nyt sitä oikeutta??!! NAURETTAVAA!!

Olisi mielenkiintoista kuulla muita vastaavanlaisia tapauksia, jotka ovat tulleet päivänvaloon, miten on tuomioita luettu vai onko luettu ollenkaan?

L K
oulu

#104 Koulukiusaaminen on todella tyhmää!

21.03.2009 13:24

En tajua miksi toisia pitää kiusata, jos on vaikka erinlaiset vaatteet tai muuten erinnäköinen. Jos kiusaajat ovat kateellisia sille, jota kiusaa, mutta näyttävät sen hieman erillä tavalla? Se on mahdollista. Kyllähän Minunkin koulun 3 poikaa kiusaa tyttöä, johon ovat ihan lätkässä.
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#105 15-vuotiaalle vankeutta 12-vuotiaan pahoinpitelystä!

25.03.2009 22:07

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi 15-vuotiaan nuorena henkilönä tehdystä pahoinpitelystä, vapaudenriistosta, ryöstöstä, pahoinpitelyn yrityksestä, laittomasta uhkauksesta ja oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta.

Tyttö joutuu maksamaan myös korvauksia yhteensä 6000 euroa.

Iltalehti kertoi tapahtuneesta viime marraskuun lopulla. Tapahtumat saivat alkunsa, kun tytöt kohtasivat hampurilaisbaarissa Helsingin Kampissa. Poliisin mukaan 12-vuotias houkuteltiin tekaistulla syyllä ulos.

Tämän jälkeen 15-vuotias oli Kampin koirapuistossa lyönyt nuorempaa tyttöä ja potkaissut tätä polvella kasvoihin. Puistosta hän oli retuuttanut 12-vuotiaan takaisin Kampin kauppakeskuksen läheisyyteen, jossa hakkaaminen oli jatkunut.

Pakotettiin nuolemaan kenkiä

Oikeus piti ihmisarvoa halventavana sitä, että 12-vuotias oli muun muassa pakotettu nuolemaan vanhemman tytön kenkiä.

- Hänen päälleen kaadettiin myös kaljaa ja hänelle yritettiin syöttää väkisin tupakkaa, komisario Pekka Seppälä Malmin poliisista kertoi Iltalehdelle marraskuussa.

15-vuotias uhkasi myös tappamisella, jos 12-vuotias kertoisi tapahtumista kenellekään. Uhkailua jatkettiin nuorten suosimassa Irc-galleriassa.

Lähes kolme tuntia kestänyt piina päättyi vasta, kun 12-vuotias pääsi asematunnelissa karkuun piinaajiltaan. Illan aikana häneltä vietiin kännykkä, kamera ja bussikortti.

15-vuotiaan kaverin todettiin syyllistyneen pahoinpitelyyn, mutta hänet jätettiin rangaistukseen tuomitsematta, koska oikeus katsoi teon johtuneen harkitsemattomuudesta ja ymmärtämättömyydestä.

http://www.iltalehti.fi/helsinki/200903250141410_hi.shtml
http://www.iltalehti.fi/helsinki/200811268646158_hi.shtml
--------------------------------------------------------------

HIENOA että tällainen tuomio luettiin, toivottavasti tämä toimii varoittavana esimerkkinä muille.. Siltikin mielestäni tuomio olisi voinut olla paljon kovempi ottaen huomioon teon vakavuuden!
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#106 KOULUAMPUMINEN KREIKASSA!

10.04.2009 20:42

Perjantai 10.4.2009 klo 12.58
Kolme ihmistä haavoittui kouluun tehdyssä hyökkäyksessä Kreikassa perjantaina. Paikallisten viestinten mukaan hyökkääjä oli jättänyt jälkeensä viestin, jossa hän sanoi, ettei enää kestä nöyryytystä koulussa.

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200904109396183_ul.shtml

The gunman left a note accusing his fellow students of picking on him, and posted the message on a social networking site.

"I have now reason to continue living. But, unluckily for you, I'm too selfish to leave and let you keep living ... ," he said in the note which was written in Greek.

"For me, you are all garbage. ...Whoever I see on the morning of April 10 will immediately become a target," he wrote, adding that he had been "rejected" by someone he had fallen in love with. "Until now, I have received nothing but rejection and contempt from those around me."
http://www.huffingtonpost.com/2009/04/10/gunman-shoots-up-greek-sc_n_185537.html
miia kaunisto
sotkamo

#107 urjalassa ampuminen

10.04.2009 22:46

urjalassa oli ampu oppilaita sekä rehtori. en muista milon se tapahtu.
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#108 Sylvään kouluun asennettiin valvontakamerat ja ovisilmät!

12.04.2009 12:12

27. helmikuuta 2009
Vartijat käytäville ja kalterit ikkunoihin?
Aamulehti 27.2.

"Kun Sastamalan Sylvään koulun yhdeksäsluokkalaiset palasivat hiihtolomalta, oppilaiden yllätykseksi luokan oviin oli ilmestynyt ovisilmiä. Ja videokamerat valvovat siellä, minne opettajien silmät eivät näe.

Kouluturvallisuus on otettu tosissaan."

Jotenkin minulle nuo ovisilmät ovat jo liikaa. Ei kait kouluista aleta meilläkin tehdä vankilatyyppisiä amerikanmalliin?

Joillekin oppilaille ovisilmät voivat tuottaa jopa aggressiivisia reaktioita. Jos olisin murrosikäinen lapsi, en pitäisi ovisilmistä yhtään: Minuahan silloin kyylätään, eikä minuun luoteta. Ovisilmät ovat jo sisäistä valvontaa. Valvontakamerat koulun ulkoseinissä voidaan kokea suojana ulkoista uhkaa vasten.

Mutta entä ovisilmät, kulkukortit, huumetestit tai koulun ulkopuoliset pihoilla tai käytävillä käyskentelevät vartijat? Niillä vain syynätään koulun oppilaita. Tervekin nuori voi oikeutetusti nousta kapinaan moista toimintaa vastaan.

Kyllä meidän täytyy muutoinkin reagoida mahdollisiin uhkiin kuin ulkoisesti. Niin tehdään myös Sylväällä:

"Sylvään koulun rehtori Jari Andersson on vienyt varhaisen puuttumisen mallia kouluihin. Hänen mukaansa koulukiusaamisen ehkäisy pitäisi olla olennainen osa koulutyötä.

Sylvään mallissa jokaisesta kiusaamisesta, uhkailusta tai varkaudesta tehdään erillinen raportti. Kaavakkeessa oppilas selittää, mitä on tapahtunut ja kirjaa itselleen sopimisehdotuksen."

---------------------------------------------------

Sylvään koulun sivuilta löytyy myös koulun Järjestyssäännöt, ja kiinnitin huomiota että tällaiset ns. itsestään selvät asiatkin (tai siis näiden asioidenhan PITÄISI olla kaikille ihmisille itsestäänselviä) oli kirjattu ylös:

11. MUUT MÄÄRÄYKSET

Koulussa ei saa pitää toisia loukkaavia vaatteita.
Päähinettä ei käytetä sisätiloissa.
"Kännyköitä ja korvalappustereoita" ei saa pitää oppitunneilla esillä eikä auki.
Teräaseitten tuominen kouluun on kielletty.Eikö kotikasvatukseen enää kuulukkaan tällaisten itsestäänselvyyksien opettaminen jälkikasvulle?
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#109 Missä sijaitsee Sastamalan koulu?

12.04.2009 12:21

http://www.sylvaa.fi/index.php

Sastamala sijaitsee Pirkanmaan maakunnassa, Länsi-Suomen läänissä noin 50 kilometriä Tampereelta länteen, valtatie 12 varrella.

http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/132565.shtml
Henri Tuisku
Nokia

#110

13.04.2009 15:47

Todella hyvä kun kirjoitit tän adressin. Muakin on kiusattu vähän ala-asteella. Tottakai mä allekirjoitan.
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#111 Poika uhkasi pommilla - koulu evakuoitiin

15.04.2009 18:16

Keskiviikko 15.4.2009 IL

Oppilaan ja opettajan välinen suukopu johti 500 oppilaan evakuointiin Vantaan hakunilassa.

Hätäkeskukseen tuli keskiviikkona puolen päivän maissa ilmoitus, jonka mukaan eräässä koululuokassa oli räjähteitä.

Erään pojan ja opettajan välille oli tullut suukopua ja poika uhkasi repussaan olevan räjähteitä.

Koulun 500 oppilasta ja henkilökunta evakuoitiin paikalta ja poliisi tutki oppilaan repun. Räjähteitä ei kuitenkaan löytynyt.

Poika on viety poliisiasemalle puhuteltavaksi.

----------------------------------------------------

Olisi mielenkiintoista tietää mistä tämäkin tapahtuma sai alkunsa ja miten/miksi asian todellinen laita oli?
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#112 Verilöyly koulussa Azerbaidzhanissa, 17 kuollutta!!

02.05.2009 15:37

30.4.2009

Azerbaidzhanin pääkaupungissa Bakussa sattui torstaina verinen kouluampumistapaus. 29-vuotias mies ryntäsi heti aamulla arvostettuun öljyalan oppilaitokseen ja avasi puoliautomaattipistoolilla tulen opettajia ja opiskelijoita kohti. 13 ihmistä kuoli ja 13 haavoittui.
(Haavoittuneista osa kuoli myöhemmin vammoihinsa, joten tällä hetkellä 17 kuollutta ja 10 haavoittunutta.)

Paikallisten tiedotusvälineiden mukaan hyökkääjä ampui lopuksi itsensä.

Ampuja oli 29-vuotias georgialaismies, joka on alunperin kotoisin Azerbaidzhanista. Varmaa motiivia hyökkäykselle ei tiedetä, mutta viranomaisten mukaan syy ei todennäköisesti ole poliittinen.

Tiedotusvälineet kertoivat, että mies oli vastikään palannut Bakuun etsimään töitä. Perheensä hän jätti Venäjälle, ja hänen kerrottiin olleen riidoissa isänsä kanssa.

Joukkomurhan uhreista yksi on kotoisin Syyriasta ja toinen Sudanista, loput ovat azerbaidzhanilaisia.


STT-AFP-Reuters

http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/200904309507000_ul.shtml
--------------------------------------------------------------------------

Azerbaidzhanin pääkaupungissa Bakussa sadat opiskelijat ovat kokoontuneet suremaan torstaisessa ammuskelussa kuolleita. 13 ihmistä kuoli ammuskelussa öljyalan oppilaitoksessa. Ammuskelija surmasi itsensä, mutta poliisi kertoi perjantaina pidättäneensä toisen epäillyn.

http://yle.fi/uutiset/ulkomaat/2009/05/azerbaidzhan_suree_kouluammuskelun_uhreja_-_yksi_pidatetty_716032.html
--------------------------------------------------------------------------
The official death toll at the Baku university shootout has reached 17; ten people have been wounded, ANS Press reports.

http://mosnews.com/world/2009/04/30/bakuupdate/
Ismo Laitela
Helsinki

#113

23.05.2009 19:51

Mä jo kirjoitin samasta aiheesta toiseen adressiin.Miten paljon on koulusta ja opettajista kiinni että puututaanko kiusamiseen.Toisessa kuolussa sallitaan tönimiset ja tuuppimiset ja lumipallolla heitämiset se on kuulema normaalia.Mutta toisessa koulussa missä on mun toinen lapsi niin ei saa tehdä mitään tälläistä että ei alkaisi kiusaaminen edes vahinkossakaan. Se on hyvä asia kun useasti kiusaaminen alkaa tönimisellä ja pienellä nimittelyllä.Kotiin tulee joka kerta lappu jos on tapahtunut jotain tai jäänyt läksyt tekemättä.Niin vanhemmat tietää mitä koulussa tapahtuu ja pysyvät ajantasalla lapsestaa.Kiitos hyvän rehtorin ja opettajat.Eikä ole ainakaan koulun koossa selitystä siihen että toisessa koulussa esintyy kiusaamista kun ovat saman kokoisia noin vähän yli 100 oppilasta per koulu.

mitenkäs sitten kun oppilaita on semmoset 600

Adressin tekijä on poistanut tämän viestin (Näytä tarkemmat tiedot)

25.05.2009 20:08


Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#115 Miten turvallista sinun mielestäsi suomen kouluissa on?

18.08.2009 20:45

Helsingin Sanomien mukaan oikeuskansleri Jaakko Jonkka on pyytänyt opetusministeriötä selvittämään muun muassa, miten turvallista Vantaan peruskouluissa on. (27.04.2009)
http://www.facebook.com/ext/share.php?sid=100401304415&h=FgorZ&u=RIXYq&ref=mf

Koulukiusaamista on käsitelty julkisuudessa viimeisen 10-vuoden aikana todella paljon ja on hyvin tiedossa että monet lapset ja nuoret, ja jopa lasten vanhemmat kärsivät koulukiusaamisen johdosta, joten ihmettelenkin miksi asialle ei ole tehty vielä mitään näkyvää ja pysyvää? Vai jatketaanko lääninhallituksessa aihetta koskevien valitusten vastaanottoa vielä seuraavatkin 10-vuotta ennenkuin mitään saadaan aikaiseksi? --> Lääninhallitukset ovat huolissaan, sillä niille tulevien valitusten ja kanteluiden valossa näyttää siltä, että todella pahaa koulukiusaamista on nykyisin aivan yhtä paljon kuin kymmenen vuotta sitten. (Iltalehti 26.9.2007)

Miten turvallista sinun mielestäsi suomen kouluissa yleensäkin on? Miten sinä, sinun perheesi tai läheisesi on kohdannut koulukiusaamista? Pitäisikö sinun mielestäsi asialle vihdoinkin tehdä jotain näkyvää ja pysyvää?

Laittakaa viestiä aiheesta suoraan oikeuskansleri Jaakko Jonkalle:
jaakko.jonkka@okv.fi

Tai postitse:

OIKEUSKANSLERINVIRASTO
Jaakko Jonkka
PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Kiitos!
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#116 96% on kohdannut koulukiusaamista ..

18.08.2009 20:47

Vanhemmat eivät tienneet, että heidän poikansa lapsuus oli täyttä helvettiä. Miten se voi olla edes mahdollista??

http://www.iltalehti.fi/perhe/2009081810093431_pr.shtml

Oletko kohdannut koulukiusaamista-kyselyyn vastanneista 96% on kohdannut koulukiusaamista, mitä nämä 96% ovat tehneet asian hyväksi, lasten/nuorten hyväksi?

Merja Ratilainen
Porvoo

#117 Joudun taistelemaan lapseni puolesta.

24.08.2009 18:26

Yläasteikäinen poikani on joutunut syrjimisen ja muun henkisen koulukiusaamisen uhriksi jo kolmen vuoden ajan. Koulussa kiusaamiseen on yritetty puuttua ja vain pahentaen asiaa. Nyt tilanne on se, että poika on niin ahdistunut, ettei pysty enää menemään kouluun kiusaajiensa keskelle. Olen kohta kaksi viikkoa yrittänyt järjestää hänelle siirtoa toiseen kouluun joko tämän kaupungin sisällä tai naapurikuntaan, tuloksetta! Tänään mulle ilmoitettiin koulutoimen ylemmältä taholta, että linjaus Porvoossa on se, ettei koulun vaihto ole mikään ratkaisu koulukiusaamiseen. Eli poika vaan kotiopetukseen vähäksi aikaa jotta tilanne rauhoittuu ja sitten vaan takaisin samaan kouluun. Tässä on jo käyty läpi lääkärit ja psykologit ja kuitenkin ainoa vaihtoehto kohta on laittaa koti myyntiin ja muuttaa muualle. Jos kiusattuna olisi päättäjän lapsi, leikittäisiinköhän hänen elämällään ja mielenterveydellään tällä tavoin.
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#118 Koulukiusaajat saivat tuomion oikeudessa.

18.09.2009 11:21

17.9.2009 22:33

Koulukiusaajat saivat tuomion oikeudessa

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi torstaina tapauksen, jossa viisi oppilasta pahoinpiteli yksissä tuumin yhden oppilaan helsinkiläisessä koulussa joulukuussa. Pahoinpitelijät olivat ympäröineet uhrin koulun käytävällä. He tönivät, löivät ja potkivat uhria, joka oli kaadettu lattialle.

Uhri pääsi lähtemään ulos, mutta joukkio seurasi perässä. Pahoinpitely jatkui vielä koulun sisällä. Yksi uhrin hampaista lohkesi.

Käräjäoikeuden mielestä teon tarkoitus oli kivun ja säryn lisäksi pelon, nöyryytyksen sekä henkisen kärsimyksen aiheuttaminen. Teolla on pysyviä vaikutuksia uhrin mielenterveydelle ja mahdollisuuksille saattaa koulu loppuun. Todisteena käytettiin muun muassa koulun valvontakameran kuvanauhaa.

Uhri kertoi olleensa koulukiusattu myös ennen ja jälkeen joulukuisen pahoinpitelyn. Lähipiirin mukaan uhri on reagoinut tapahtumiin vahvasti, ollen syvästi masentunut ja alkanut oirehtia psyykkisesti.

Tekijöistä vain kaksi oli joulukuussa jo 15-vuotiaita, joten he ainoina kantavat rikosoikeudellisen vastuun pahoinpitelystä.

– Aikuisen ihmisen kyseessä ollen oikea rangaistusseuraamus olisi vähintään vuosi vankeutta, tuomiossa todetaan tekijästä, joka tuomittiin samalla neljästä muusta pahoinpitelystä.

Nuoresta iästä ja ensikertalaisuudesta johtuen tekijä tuomittiin vain neljän kuukauden ja 15 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä maksamaan 60 päiväsakkoa eli 360 euroa.

Toinen, tekohetkellä 15-vuotias, tuomittiin 75 päiväksi ehdolliseen vankeuteen sekä maksamaan 30 päiväsakkoa eli 180 euroa. Tuomitut määrättiin yhteisvastuullisesti maksamaan uhrille kivusta, särystä ja henkisestä kärsimyksestä yhteensä 1 400 euroa, sekä korvaamaan uhrin oikeudenkäyntikulut.

Lisäksi käräjäoikeus määräsi edellä mainitut valvontaan heidän väkivaltaisen käyttäytymisensä johdosta. Valvonnassa heitä ohjataan väkivallattomaan elämäntapaan ja tuetaan pyrkimyksissä elää nuhteettomasti ilman uusia rikoksia.
Heidi Lämsä

http://www.vartti.fi/artikkeli/5a8573b6-af84-481f-aa57-eb8b7c301c31

-----------------------------------------------------------------------------
Tehkää AINA rikosilmoitus koulukiusaamisesta ja vaatikaa rangaistusta!
-----------------------------------------------------------------------------
Pirita Nenonen
Rovaniemi

#119

18.09.2009 19:24

itseäni on aikoinaan kiusattu, lapseni on opettajan kiusaamisen vuoksi joutunut vaihtamaan koulua. Käy nykyään Steinerkoulua ja voi hyvin ei kiusaamista eikä itsekään saa raivareita yms. pahasta olosta aiheutuvaa oirehdintaa. 0 toleranssi kouluihin
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#120 Koulu on aina vastuussa kiusaamisesta, ensimmäinen syyte koulun henkilökunnalle aiheesta ...

22.10.2009 12:19

Suomessa haetaan ensi kerran oikeusteitse ennakkopäätöstä siitä, miten koulun pitäisi puuttua oppilaan kiusaamiseen.

Turun käräjäoikeudessa luettiin keskiviikkona syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta kaikkiaan viidelle koulun johtoon ja henkilökuntaan kuuluvalle. Syytettyinä ovat ruotsinkielisen alakoulun rehtorin ja kahden opettajan lisäksi terveydenhoitaja sekä ruotsinkielisen opetustoimen johtaja. Tapauksessa on kyse vuosia jatkuneesta henkisestä ja fyysisestä kiusaamisesta, jonka kohteeksi joutui alakouluikäinen poika. Syytettyjen väitetään suhtautuneen löyhästi tai jättäneen kokonaan noteeraamatta kiusaamistapauksen. Lääkäreiden mukaan poika kärsii edelleen muun muassa väkivallan aiheuttamasta ahdistuksesta.
http://www.iltalehti.fi/turku/2009102210471763_tu.shtml

Hienoa!! Oikeaa tahoa vaaditaan tilille koulukiusaamisesta, koulu on aina vastuussa koulukiusaamisesta! Lisää tällaisia päätöksiä jatkossakin, kyllä se nollatoleranssi sieltä vielä tulee joku päivä..
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#121 Pahoinpitely Vantaalaisessa koulussa

12.11.2009 19:31

Vantaa taas otsikoissa, ja tällä kertaa rekolan koulu..

Torstai 12.11.2009

Koulupojan nenä murtui kahakassa vantaalaisella koululla.

Kaksi alle 15-vuotiasta poikaa nahisteli välitunnilla Rekolan koululla viime viikon tiistaina.

Poikien riita johti siihen, että toista poikaa lyötiin nyrkillä kasvoihin. Pojan nenä murtui iskun voimasta.

Poliisi on saattanut tapauksen sosiaaliviranomaisten tietoon.

IL
Milla-Mari Valkeasuo
TRE

#122

01.12.2009 20:06

Koulukiusaamiseen puututaan surkeasti, usein ei ollenkaan, sillä monet opettajat ovat ammattitaidottomia/myötätuntoa ei heille ole muodostunut. Allekirjoitettu :3
Susanne Viinamäki
Adressin tekijä

#123 Koulutytön hakkaaminen ei ollut kavereiden mukaan koulukiusaamista??

14.12.2009 19:39

Helsingin Viikin Latokartanossa kahdesti hakatuksi joutunut kahdeksasluokkalainen koulutyttö ei ole koulukiusattu, kertoo Helsingin Sanomat.

http://www.iltalehti.fi/helsinki/2009121410776437_hi.shtml

Oli syy mikä tahansa niin toisen pahoinpitely sekä uhkailu on väärin, ja siitä pitäisi saada aina rangaistus!! Tämä 14-vuotias tyttö on joutunut koulukiusaajien uhriksi pahimmalla mahdollisella tavalla. Hänet hakattiin kahdesti, hänen kotiinsa tunkeuduttiin ja koti sotkettiin, häntä myös uhkaillaan. Arvioiden mukaan toisen pahoinpitelyn sivustaseuraajia oli jopa 40, miten voi olla mahdollista että KUKAAN ei mennyt väliin??

Toivottavasti nämä tekijät saavat kunnon rangaistuksen teoistaan ja ovat täten samalla varoittavana esimerkkinä myös muille ...

Hävetkää kaikki pahoinpitelijät!!!


Juha Eronen
Joutseno

#124 Eräs tarina läpi peruskoulun jatkuneesta kiusaamisesta

18.12.2009 00:22

Ala-asteelta alkanut ja koko yläasteen ajan jatkunut järjestelmällinen henkinen ja fyysinen väkivalta yhden tiedossa olevan henkilön toimesta on johtanut tilanteeseen että huomenna 18.12.2009 menemme EKS:n nuorisopsykologian osastolle pohtimaan tarvitseeko uhri osastohoitojaksoja. Uhrille em. väkivallasta jää mahdollisesti elinikäisiä traumoja. Miten tilanteeseen on ajauduttu?

- Koulusta ei koko aikana ole saatu mitään tietoa tällaisesta toiminnasta vaikka se jatkuu vuosikausia
- Uhri on kertonut ongelmasta opettajille, ei reagointia
- Uhri ei ole uskaltanut kertoa sanaakaan vallitsevasta tilanteesta

Mikä näissä kiusaamistapauksissa menee jatkuvasti poskelleen?

- Kodin ja koulun yhteistyö perustuu ainoastaan kodin aktiivisuuteen ( voisin kirjoittaa tästä vaikka kirjan! )

- ongelmahenkilöitä ei " uskalleta" nimetä, on vain ongelma, olisiko kiusaaja liian hyvä oppilas vai onko vanhemmilla johonkin suunttan liikaa vaikutusvaltaa; " paletti ei saa hajota "

- Kiusaajaa " Ymmärretään " maailman tappiin, kun kiusatun vanhemmat aktivoituvat, heidän lapsensa asiaa käsitellään oppilashuoltoryhmässä, kiusaaja ( -t ) eivät ole ongelma, eihän niillä ole nimiäkään.


Mitä pitäisi tehdä?

- Kiusaamistapauksissa uhrina on koko perhe. Kaikki asian läpi käyneet tietävät että henkisen kärsimyksen määrä on sitä luokkaa että jos sitä mitattaisi normaalissa rikosoikeudenkäynnissä, niin korvaukset ja tuomiot olisivat merkittäviä. Toivoisinkin että esimerkiksi tämän adressin avulla tavoitettaisi
sellaisia henkilöitä joilla olisi motivaatio sekä ammatillinen valmius tuoda tämä näkökulma siihen asemaan johon se kuuluu. Kyse on perheeseen kohdistuneesta vakavasta rikoksesta. Vastuullisia ei liene vaikea hakea.En välttämättä tarkoita opettajia.....

- Kiusaajien ylenpalttinen ymmärtäminen on lopetettava. Kiusaajan ja hänen vanhempiensa on saatava selkeä viesti siitä että vastuu on 100% heillä asian korjaamiseksi. Jos asiat eivät edisty toivotulla tavalla, Kiusaajan on poikkeusetta oltava se joka väistyy, on kyse sitten ryhmämuutoksista tai koulun vaihdosta.
Hanna Saarinen
Ruovesi

#125 Meitä on paljon

18.12.2009 16:21

Meidän perheen, Samulin tarinaa käsiteltiin Ajankohtaisessa kakkosessa kesäkuun 2. 2009. Huojentavaa tietää, että emme ole yksin, mutta järkyttävää huomata mitem paljon meitä on.
Meidän asiat eivät ole vielä päätepisteessä, vaikka hetki sitten saimmekin juhlia Samulin valkolakkia. Jaksan edelleen uskoa oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että tekijät joutuvat vastuuseen ja vastaamaan teoistaan. Voimia se ottaa ja vaatii jaksamista, mutta asiat selvitetään.Tulen tekemään kaikkeni.
Haluan auttaa ja tukea kaikkia kiusattuja ja heidän läheisiään, sillä yksin on joskus niin raskasta. Hienoa, että asiasta puhutaan.
Allekirjoitan.