IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ

Ota yhteyttä adressin tekijään

Tämä viestiketju on automaattisesti luotu adressista IRTI TURVEVESIPÄÄSTÖISTÄ.

Pekka Harju
Vieras

#301

02.01.2011 22:15

Turve pilaa vesistöt. Nykyiset kevät tulvatkaan eivät pysty puhdistanaan edes virtaavia vesistöjä, puhumattakaan järviä.
Päivi Koskela
Vieras

#302 SLL: Vapo Oy:n suoluonnon hävittäminen saatava kuriin

03.01.2011 14:56

Nyt vuorostaan Suomen Luonnonsuojeluliitto on kiinnittänyt huomioita Vapon täydelliseen haluttomuuteen vähentää toimintansa luontohaittoja. Alla tiedote SLL:n sivuilta:

VAPO OY:N SUOLUONNON HÄVITTÄMINEN SAATAVA KURIIN

(14.12.2010) Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii valtiota kantamaan omistajavastuunsa ja pikaisesti puuttumaan oman yhtiönsä toimintaan, joka sotii valtion omia maankäytön linjauksia vastaan. Yhtiö jatkaa edelleen uusien luonnoltaan arvokkaiden, ojittamattomien soiden hankintaa turvetuotantoa varten.

Esimerkiksi valtioneuvoston vahvistamien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan turvetuotanto tulee kohdistaa jo ojitetuille soille. Myös ministerit Paula Lehtomäki, Sirkka-Liisa Anttila ja Mauri Pekkarinen ovat julkisesti (Maaseudun Tulevaisuus 11.11.2009) linjanneet, ettei luonnontilaisia soita enää oteta turvetuotantoon. Vapon toimintaan ei tällä kuitenkaan ole ollut vaikutusta.

Viime aikoina yhtiö on hankkinut omistukseensa muun muassa Kauhavan Huhmarnevan sekä Ilmajoen Kylkisalonnevan, jotka molemmat ovat seutukuntansa oloissa huomattavan hyvin säilyneitä, pääosin ojittamattomia soita. Vapo on perustellut turpeenkaivuaan luonnontilaisilta soilta sillä, että alueet on hankittu turvetuotantoon jo vuosia sitten. Todellisuudessa uusien, luonnoltaan arvokkaiden soiden hankinta yhtiön haltuun kuitenkin jatkuu keskeytyksettä.

”Tämä kertoo Vapon täydellisestä haluttomuudesta vähentää toimintansa luontohaittoja”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Ympäristöhallinnon alkuvuodesta tekemän selvityksen perusteella turpeenottoa valmistelevissa ympäristölupaprosesseissa, YVA-selvityksissä ja oikeusprosesseissa käsiteltävinä olevista soista vajaa puolet on pitkälti ojittamattomia ja siten luonnoltaan arvokkaita suoalueita. Esimerkkejä tällaisista arvosoista ovat muun muassa Iso Pajusuo (Pyhäntä, Kajaani), Kotisuo (Kiuruvesi), Kemppilän Suurisuo (Ruokolahti), Lempaatsuo (Keuruu), Viurusuo (Outokumpu), Saukonsuo (Parkano), Pahkaneva (Virrat), Lampakanneva (Evijärvi, Lappajärvi) sekä Koivistonkeidas ja Alhonkeidas (Kankaanpää).

Suomen valtio on Vapo Oy:n enemmistöomistaja. Luonnonsuojeluliiton mielestä valtion olisi korkea aika käyttää omistajaohjausta ja varmistaa, että myös lainsäädännöllä jatkossa turvataan luonnonsuot.

"On selvää, että turveyhtiöt eivät aio vapaaehtoisesti jättää ojittamattomia soita rauhaan", pahoittelee Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

"Pikaisella aikataululla tarvitaan päätökset, joilla varmistetaan, että ojituksilta näihin päiviin asti säilyneet suot ja laajemmat soiden osat säilyvät myös tuleville sukupolville. Turpeenkaivuun sijasta nämä suot ansaitsevat arvostusta luonnon hiilivarastoina sekä moninaisten ekosysteemipalvelujen tuottajina. Niiden louhinta poltettavaksi on pahimmanlaatuista haaskausta", linjaa Sulkava.

Lisätiedot:
Risto Sulkava, puheenjohtaja, SLL, p. 050 560 2113
Teemu Tuovinen, SLL:n Pohjanmaan piirin piirisihteeri, p. 0400 728 749
http://www.sll.fi/tiedotus/tiedotteet/liitto/2010/Vapo-suoluonto
ranex
Vieras

#303

03.01.2011 18:26

erittäin tyypillistä touhua Vapolta. Ainoa mistä välitetään on oma takalisto ja raha. Kepu vaalien alla jauhaa, sitä mitä levittää pelloille.
Ulla-Maija Heikkonen
Vieras

#304 Euroopan parlamenttiin tietoa

04.01.2011 17:40

Laitoin viime heinäkuussa Euroopan parlamenttiin vetoomuksen turvepäästövesien puhdistamisesta ja vesistöjen puhtaina säilyttämisestä koskien koko Suomea. Esimerkkinä kerroin Puulan Siikaveden tilanteen. Suureksi ihmeekseni asia meni siellä läpi ja se otettiin käsittelyyn. Kuinka asia etenee ja mitä vaikutusta sillä on, on itsellenikin epäselvää, minut on luvattu pitää tilanteen tasalla mutta asia etenee tietysti omalla painollaan ja ajallaan.
Jotta tietoisuus näistä suurista epäkohdista turvetuotantoa koskien saisi lisäpontta
EU:ssa, pyydänkin teitä, joilla on selviä näyttöjä joltain päästövesien pilaamilta alueilta, lähettämään myös vetoomuksen Euroopan parlamenttiin.
Käytännössä kaikki tarvittava tieto ja täytettävät lomakkeet löytyvät Euroopan parlamentin nettisivuilta, sanalla " vetoomus" pääsee suoraan ko. sivuille. Asiansa voi ilmaista vapaamuotoisella kirjoituksella tai täyttämällä valmiiksi muotoillun sivun. Mitä enemmän haittoja esitetään, sen parempi ja auttaa varmasti asian etenemisessä. Allekirjoittajana voi olla ryhmä, järjestö tai yksityinen henkilö, ja lomakkeessa kysytään myös haluaako nimensä/järjestön tv. nimen näkyvän jatkossa.
Muistattehan, että Satu Hassin kirjallinen kysymys samasta asiasta etenee myös komissiossa. Kaikki lisänäyttö olisi siis tarpeellista osoittamaan asian vakavuus ja
toimenpiteiden tarpeellisuus.
marja-leena wass
Vieras

#305 Ympäristörikos

05.01.2011 13:43


Meidän tulisi kaikin tavoin pitää vesistömme puhtaina. Koska meillä on vesistöissämme todella arvoka luonnonvara.
Tulevaisuudessa puhdas vesi voi olla kultaakin arvokkaampaa. On uskomattoman holtitonta, että Vapo jätepäästöillään pilaa ja rehevöittää arvokasta vesistöä. Varmasti löytyy tapoja joilla tämä voidaan estää.
Metsänhoitaja
Vieras

#306 Esa Härmälä aloitti uutena Suomen "energiapomona"

13.01.2011 11:59

Työ- ja elinkeinoministeriön uutena energiaosaston ylijohtajana aloitti Esa Härmälä. Hän on ottanut kantaa turpeen käyttöön ja on ehdottomasti turpeen käytön kannalla. Hänen mielestään turpeen energiakäyttö on täysin perusteltua.

Härmälä toteaa että turve on ympäristövaikutuksiltaan likimain samanlainen kuin kivihiili, jota tuodaan maailmalta, pahimmassa tapauksesa toiselta puolen maapalloa, niin miksi ei sitten käytettäisi kotimaista, työllistävää ja hinnaltaan edullista vaihtoehtoa.

Suurimpana erona esimerkiksi öljyyn ja kivihiileen Härmälä pitää turpeen jättämää jälkeä. Kun turve on kerätty pois, kasvaa paikka metsää tai kosteikkoa, joka toimii hiilinieluna. Öljyn ja kivihiilen jäljiltä jää puolestaan vain tyhjä aukko meren pohjaan tai maahan.

Turve on ympäristövaikutuksiltaan likipitäen samanlainen kuin kivihiili, jota tuodaan hyvin kaukaakin maailmalta, niin miksi ei sitten käytettäisi kotimaista, työllistävää ja hinnaltaan edullista vaihtoehtoa. Niin kauan kun Suomeen tuodaan ulkomailta yksikin laivalastillinen kivihiiltä, ajaa kotimaasta saatava turve sen edelle, toteaa Härmälä kannanotossaan.



M. Kuusisto
Vieras

#307 Samoilla linjoilla Härmälän kanssa

13.01.2011 13:03

Jos on kivihiili ja turve rinta rinnan, niin kyllä se, jos me itse voimme siihen vaikuttaa , niin tällaisissa asetelmissa kivihiilen sijasta pitää käyttää ilman muuta kotimaista turvetta. Se on isänmaallinen, se on ympäristöpoliittinen, se on paikallinen, se on suomalaisen työvoimapolitiikan,(työllistämisen näkökulmasta), ja se on erittäin monesta muustakin näkökulmasta katsellen ja arvioiden parempi ratkaisu tukeutua kotimaiseen energiaan kuin kaukaa rahdattuun kivihiileen.

Päästökerroin on turpeella ja kivihiilellä suurin piirtein samaa luokkaa kuten tutkimukset osoittaa. Ja tämähän on ollut jo tiedossa kauan. Mutta tuo arvo on laskettu sen paikallisuuden perusteella. Nyt kun ajatellaan että kivihiilen tuotantomaassa se ensin louhitaan ja sitten kuljetetaan usein hyvinkin pitkän matkan takaa paikalliseen satamaan, sitten laivalla Suomeen jossa se puretaan ja taas ajetaan se voimalaitoksen varastokasaan. Ja sieltä vielä kerran siirretään voimalan kitaan. Ja näissä kaikissa vaiheissa käytetään työkoneissa polttoaineena fossiilista öljyä. Laivat käyttävät raskasta öljyä koneissaan, ja sen päästöthän taas ovat pahinta mahdollista luokkaa.

Turve tuotetaan paikallisesti lähellä voimaloita. Ajomatkat pystytään optimoimaan siten, että ajomatka voimalaitokselle jää verraten lyhyeksi. Täytyy mieltää koko ketjun ekologinen "jalanjälki" ja muistaa että kivihiili rahdataan laivoilla jopa toiselta puolen maapalloa. Eipä tunnu järkevältä. Noin puolet hiilestä tulee Venäjältä. Muita tärkeitä hiilen tuojia ovat Australia, Etelä-Afrikka, Indonesia, Kiina, Kolumbia, Puola ja Yhdysvallat. Turvetta käyttämällä pystytään pienentämään kivihiilen tuontia.

Noin 500 miljoonaa euroa jää vuosittain pyörittämään osaltaan Suomen kansantaloutta eikä valu ulkomaille fossiilisen polttoaineen ostoon. Ja samalla turveteollisuus työllistää liki 13 000 ihmistä koko ketjussa. Pitkälti yli miljoona suomalaista saa lämpönsä turpeesta.

Nyt tietenkin joku ajattelee, että korvataan turve puulla. Tämä on normaali ajattelutapa. Nythän uudessa bioenergia-ohjelmassa tullaan puun osuus energiapaletissa lisäämään. (Ja tämä lisäys maksaa meille veronmaksajille useita satoja miljoonia tukien muodossa). Puulla ei kuitenkaan korvata turvetta, vaan pyritään korvaamaan ulkomaista kivihiiltä. Puu ja turve yhdessä syötetään samaan kattilaan.

Seuraavaksi joku ajattelee, että turvetuotanto saastuttaa vesistöt. Nykyisellä vesiensuojelutekniikalla päästöt vesistöön saadaan erittäin pieneksi. Turvetuotantoa valvotaan ulkopuolisten viranomaisten taholta, ja vesistöjen tilaa seuraa ja näytteitä ottaa täysin ulkopuolinen konsultti. YVA-selvityksissä määritellään suon mahdolliset luontoarvot. Tutkimusten mukaan esim loma-asunnotkin ovat suurempia typpi- ja fosforipäästöjen aiheuttajia puhumattakaan maa- ja metsätalouden päästöistä.

Me tarvitsemme täällä kylmässä Suomessamme mahdollisimman monipuolisen energiapaletin. Kaikkia energian eri muotoja tarvitaan. Turve pitää olla siellä mukana noin 7 prosentin osuudellaan jatkossakin. Ja näinhän myös todellakin Esa Härmälä totesi kannanotossaan. Hänen mielipiteenään on, että turvetuotantoa tarvitaan Suomessa jatkossakin.

Päivi Koskela
Vieras

#308 Turpeen vesistöhaitat kovin helposti todettavissa

13.01.2011 15:54

Kahden edellisen viestin perusteella ei voi muuta kuin naureskellen todeta, että on taitanut Vapolla ja ehkä muutamalla ELY-keskuksella alkaa housut tutista entistä enemmän. Nimimerkkien suojassa on kai mukava kirjoitella yksisilmäistä propagandaa... Turvevesipäästöjä vastaan on nyt noussut kansanliike ja sille ette mahda mitään. Kaikki vaan Keski-Suomen Hartolaan keskustelutilaisuuteen 15.1. klo 14.00! Paikkana Gasthaus Koskenniemi.

Jos edellisen viestin kirjoittajan tapauksessa on kyseessä silkka tietämättömyys turvetuotannon vesistöhaitoista, niin ehdotan että kyseinen henkilö käy jäiden lähdettyä tutustumassa esim. Puulan läntiseen latvaveteen, Siikaveteen, jonka pohjaa peittää kahden metrin turvemössö. Tai Pohjois-Karjalassa sijaitsevaan Tohmajärveen, jonka pohjassa lilluu pahimmillaan kahdeksan metrin turvekerros. Ja sanomattakin lienee selvää, että veden väri muistuttaa kahvia.
M. Kuusisto
Vieras

#309 Koskelalle

13.01.2011 18:39

Ai nimimerkin takaa???? Mitä tarkoitat???
Eki Laine
Vieras

#310 Hartola 15.1. klo 14

13.01.2011 23:04

Hei Hartola-tilaisuuden järjestäjät! Kauanko arvioitte lauantaisen keskustelutilaisuuden kestävän?

Ranex
Vieras

#311

14.01.2011 00:54

Päivi osui oikeaan, ei tuollaistaa kökköä voi jauhaa muut, kuin turpeesta suoraan rahallisesti hyötyvät. Sama levy jäänyt päälle, sanat vastuullisesti, vähäiset, tuodaan esiin vähitäänkin kyseenalaisissa yhteyksissä. Kansan suussa tuota kutsutaan tarkoitus hakuiseksi p*skanjauhannaksi.
Metsänhoitaja
Vieras

#312 Norjassa kaikki on toisin

14.01.2011 13:08

Naapurimaassamme Norjassa osataan ja halutaan hyödyntää oman maan tuotteita ja saada vaurautta ja toimeentuloa kansalle. Öljyteollisuus on heidän kantava voimansa. Norjan valtiollinen sijoitusrahasto on kasvanut maailman toiseksi suurimmaksi heti Abu Dhabin vastaavanlaisen rahaston jälkeen. Sijoitusten arvo on tällä hetkellä jo 450 miljardia dollaria eli noin 370 miljardia euroa. Rahaston edustajien mukaan rahaston pelkät tuotot kattavat vuonna 2020 Norjan valtion menoista jo 15–20 prosenttia. Tänään uutisoitiin kuinka rahasto alkaa sijoittaa varojaan myös kiinteistöihin eri puolilla maailmaa. Aasiaan he myös suuntaavat sijoituksiaan yhä enenevässä määrin.

Otin tuon vain esimerkiksi siitä, kuinka naapurissa osataan käyttää maan talouden ja kansalaisten hyväksi oman maan antamaa tuotetta. Pääasiassa on öljy, mutta toisena suurena luonnosta saatavana tuotteena on vesivoima, josta he saavat edullista sähköä teollisuudelleen. Kotimaisuus on heillä sydämen asia.

Norjassa ei juurikaan kuulu "soraääniä" siitä, että käytetään hyväksi maan rajojen sisällä olevaa raaka-ainetta riippumatta siitä että kyseessä on fossiilinen polttoaine. Luonnonsuojelujärjestöt ovat siellä lähes hiljaa vaikka fossiilista polttoainetta pumpataan merestä ja uusia löytöjä aletaan hyödyntää. Samoin on vesivoiman rakentamisen suhteen. Muutamaa poikkeusta lukuunottamatta luontojärjestöt hyväksyvät tuonkin vaikka tekoaltaiden alle jää valtavia alueita.

Naapurimaamme luontoihmiset hyväksyvät luonnonvarojen käytön aivan toisin kuin meillä Suomessa. Norjassa luontoväki on mukana puolustamassa öljyn pumppaamista meren pohjasta jos ja kun ulkomailta tulee käyttöä vastustavaa arvostelua. Meillä Suomessa tämä asia on kääntynyt väärin päin. Täällä maan sisältä tulevat ne äänet jotka haluavat lopettaa maan omien luonnonvarojen käytön. Meillä Suomessa sahataan ns. oksaa, jolla istumme, itse poikki. Jotenkin melko nurinkurista. Mielestäni olisi puolustettava kotimaista tuotantoa ja tuotetta. Näin kaikki muutkin maat toimivat.

Suomen turvesoilla on kaksi kertaa enemmän energiaa kuin Pohjanmeren öljykentillä. Turve sisältää noin 13 000 terawattituntia ja vastaa 1,1 miljardia öljytonnia. Järjetöntä jos emme käyttäisi tätä valtavaa potentiaalia edes pieneltä osin koko kansamme hyödyksi. Ei mikään öljyä, maakaasua, kivihiiltä jne. tuottava maa halua lopettaa noiden raaka-aineiden tuotantoa. Miksi meidän pitäisi lopettaa oman suurimman energiapotentiaalimme käyttö ja alkaa ostaa lisää ulkomaista energiaa? Puun lisääntyvä käyttö ei korvaa turvetta, vaan sillä pyritään vähentämään ulkomailta tuotavan kivihiilen määrää. Aivan kuten kirjoittaja M. Kuusisto toi esille kirjoituksessaan tuolla ylempänä viestiketjussa. Päättäjät onneksi pyrkivät tähän suuntaan Esa Härmälä mukaan lukien.



Eki Laine
Vieras

#313 Hartola 15.1. klo 14

14.01.2011 17:05

Hei Hartola-tilaisuuden järjestäjät! Kauanko arvioitte lauantaisen keskustelutilaisuuden kestävän?

Vieras
Vieras

#314 Re: Hartola 15.1. klo 14

14.01.2011 18:19

#310: Eki Laine - Hartola 15.1. klo 14 

Oletettavasti 3-4 tuntia. Edellinen kokoustaminen kesti 3 tuntia.

Pauli Pajunen
Vieras

#315 Metsänhoitaja

15.01.2011 00:25

Norjassa taitaa olla uimahallitkin joka kylässä, toisin kuin Suomessa, jossa
hyötyä ja hyvinvointia ei jaeta samoin.
Öljyllä on saastutettu ja saastutetaan aikansa, koska mailma pysähtyisi täysin, jos
öljyntuotanto lopetettaisiin hetkessä. Turvetuotannon ei tarvitse lisätä mailman
saasteita ja jatkaa samaa, mitä öljy on saanut aikaan.
Tervetuloa metsänhoitaja tutustumaan tulevana kesänä turpeentuhoja esittävään kiertävään näyttelyyn, niin voitte miettiä kärsiikö Suomen ottaa likaisten vesien
mainetta. Minulla on herännyt epäilys, ettet vain olisi turvealan miehiä?
Nyt olisi aika tutkia järvissä olevan rehevöitymisen vaikutuksena tullutta energian määrää bioenergian tuotannossa. Kasvit ja roskakalat sisältävät runsaasti energiaa,
jonka lisäksi poistettuna, ne puhdistavat tehokkaasti järviluontoa.
Työllisyyskin paranisi toisin, kuin vähän työllistävässä alle tuhannen Vapossa.
ranex
Vieras

#316

15.01.2011 03:01

Ihmettelen ellei ole kytköksiä turpeeseen. Norjan tilanne on täysin toinen, lisäksi siellä Ei ole tuhottu koko maan vaelluskalakantoja ja muutenkin vesistöt ovat puhtaat, toisin kuin täällä aasilandiassa. Perus norski tekee kahta työtä ja elää aika nihkeästi. Öljy miljardit Ei todellakaan mene kansan taskuihin.
Pekka Hippi
Vieras

#317 metsänhoitajalle

15.01.2011 18:50

Turveteollisuuden väite ,että turvevaramme ovat
suuremmat,kuin pohjanmeren öljyvarat on silkkaa huuhaata.
Pelkästään Norjan viiden vuoden tuotanto vastaa
teknisesti käyttökelpoisia turvevarojamme.
Norjan jäljelläolevat resurssitkin ovat turvevarojamme suuremmat.
Pauli Pajunen
Vieras

#318 Tutkinnan rahoitus

15.01.2011 22:23

Olisiko mitenkään mahdollista, että me saatais aikaan toimikunta, joka lähestyisi
ranta-asukkaita/mökkiläisiä ja vaikutuspiirissä olijoita, joille tehtäis kysely,
minkälaisella summalla kysytty olisi valmis osallistumassa järven veden ja siihen
tulevan kiintoaineen tutkimuskustannuksiin?
Laitetaan vaihtoehtoja 20-50 euroa 50-100 euroa tai mikä on mieleisesi summa?
Ymmärrän hyvin, että tästä koituu kustannuksia ja sen takia yhdistys oilisikin ollut paikallaan, jonka jäsenmaksuilla voitaisiin korvata syntyviä kustannuksi.
Kustannusten pienentämiseksi ehkä saatais innokkaita, pyyteettömästi viemään asiaa
eteenpäin. Henkkohtaisesti aion viedä asiaa lähialueillani eteenpäin ja täysin
pyyteettömästi, sydämmestäni puhtaiden vesien puolesta.
Mikko Stylman
Vieras

#319 kotipaikkani

16.01.2011 11:55

Kotipaikkani sijaitsee Tainionvirran varrella noin 6km alajuoksuun koskenniskalta. Kesällä 2010 ensimmäistä kertaa eläissään joutui 76v isäni, joka asunut koko ikänsä täällä, hakemaan kirkonkylältä kannuissa puhdasta vettä itselleen ja äidilleni. Suodattimien putsausta useamman kerran kesässä, vessapönttöjen vesisäiliöitten puhdistus sama juttu, Hotilankoskeen taas kerran tehdyt kutupaikat syksyllä ruskean maton peitossa, saunan vesipadassa kaunis humus kelluu...Prkle!
Jorma Heikkilä
Vieras

#320 Laskuojan alla

16.01.2011 15:27

Saan nauttia vapon tarjoamista turvekylvyistä Vuoteenkoskessa Koskenniemen leirinta-alueen vastarannalla.

Ville Heikkilä
Vieras

#321 Ville 11v

16.01.2011 15:36

Asun Tainionvirran rannalla ja uin siinä joka kesä melkein päivittäin , mutta isona en halua uida missään turvesuossa !!!!
paavo vepsä
Vieras

#322 Turveteollisuus pilaa vesistöjä 109 milj.euron vuosittaisella verotuella

16.01.2011 15:46

Em verotuesta tulisi vähintään kolmannes ohjata vesienpuhdistus tegnologiaan kehittämiseen ja suoriin vesienpuhdistusinvestointeihin. Turveteollisuus ei kiinnitä mitään huomiota vesistöihin laskeutuvan ja tuulen kautta pölyävän kiintoaineen puhdistamiseen. Ympäristöviranomaisilta on vaadittava lailla velvoitettavia toimenpiteitä asiassa ja valvontaa on tehostettava.
Martti Peltola
Vieras

#323 nimimerkille "M. Kuusisto"

16.01.2011 17:59

Valitettavasti näytät perustavan väittämäsi ”... turveteollisuus työllistää liki 13 000 ihmistä koko ketjussa ” Turveteollisuusliiton ahkerasti syöttämään harhauttavaan ”tietoon”. Väite 13 000 henkilötyövuodesta sinun on nyt syytä perustella tarkoin, eli osoittaa meille noiden työpaikkojen sijoittuminen suomalaisilla työmarkkinoilla. Siis mitkä kaikki työt tuohon väittämääsi kolmeentoista tuhanteen työpaikkaan sisältyvät? Vastaa tähän sitten, kun voit esittää tarkat faktat lähdeviitteineen.

Vapo Oy ilmoittaa turpeen työllistävän Suomessa 6000-7000 henkilöä, eli puolet väittamästäsi. Oman ilmoituksensa mukaan Vapo-konserni itse työllistää viidessä toimialayksikössään 1451 henkilöä. Paljonko siihen lukuun sisältyy ulkomaalaisia, sitä ei kerrota, mutta esim. Baltian maissa ja Ruotsissa heitä on.                                                                                                                                                                 Tähän mennessä turveteollisuus ei ole kyennyt vastaamaan näihin nyt esiin ottamiini epäjohdonmukaisuuksiin turpeen työllisyysvaikutuksista. Mutta ehkä M. Kuusisto, mahdollisine turveväen sisäpiiritietoineen, osaa ne  luotettavasti selittää?

Turveteollisuusliitto lukee turpeen ”luomiksi” työpaikoiksi mm. myös ne energiantuotantolaitokset henkilöstöineen, joissa jossain vaiheessa poltetaan turvetta. Voimalat joka tapauksessa polttavat jotain, mutta työpaikat eivät synny turpeesta, vaan ne ovat olemassa laitoksissa itsessään, olipa energian lähteenä mikä tahansa vaihtoehto (puuhake, ruokohelpi, olki, puru, pähkinänkuori, turve jne..).

Turpeen heikon huoltovarmuuden vuoksi on jouduttu polttamaan jopa afrikkalaista kuorijätettä ja moni laitos on samasta syystä korvannut turpeen esim. kivihiilellä (lukekaa uutisia!). Tämä suuntaus näyttää jatkuvan. Ja silti lobbarit puhuvat tällöinkin ”turvetyöpaikoista”, vaikka ne alunpitäenkään eivät ole turveteollisuuden ansiota.
Turvettakin joudutaan kuljettamaan maakuntien välillä satoja kilometrejä, kun luonnonolot ovat paikallisesti estäneet turpeen kaivuutavoitteisiin pääsyn. Onko tämä ja ulkomailtakin tuotu turve ja kuorijäte ”päästötöntä”? Ja eivätkö turvelobbarit kritisoi tällaista raskasta turverallia, jossa löpöä palaa ja turve-energian törkeän raskas kuormittavuus lisää päästöjä?

Logistiikan osalta turveteollisuus lukee ”turvetyöpaikoiksi” myös kuljetukset, jos niihin sisältyy turvetta. Kuljetusyrittäjät ajavat polttolaitoksiin mitä tahansa palavaa; työpaikat ovat jo olemassa energiatuotannon itsensä luomina. Järki täytyy ottaa mukaan, kun turpeen henkilötyövuosia hehkutetaan vääriin tietoihin nojaten.

Valtiovalta (lue kansanedustajat) on poliittisilla tuki- ja veropäätöksillään antanut turpeelle perusteettoman, kilpailua vääristävän kilpailuedun uusiutuviin ja päästöjä turvetta vähemmän aiheuttaviin energiavaihtoehtoihin nähden. Tämä ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Sen kuitenkin selittää se, että kymmeniä päättäjiä (kansanedustajiakin) istuu turveyhtiöiden hallinnossa nostamassa huomattavan isoja palkkioita. Niinpä energiapoliittiset päätökset valmistellaan näissä kabineteissa ja ne tuodaan valmiiksi laadittuina eduskunnan siunattaviksi.                                                                                                        Valitettavasti päättäjiltä selkeästi puuttuu monipuolinen taustatieto turve-energian suurista haittavaikutuksista suomalaisen luonnon elinkyvylle ja Suomen hyväksymille päästövähennystavoitteille. Tämä on laiskanläksyn paikka niin kansanedustajille kuin myös kunnallisille päätöksentekijöille.

Martti Peltola
Vieras

#324 Lisäys edellisen

16.01.2011 18:30

Niin, meinasi unohtua, allekirjoita:
http://www.adressit.com/lintuneva
ranex
Vieras

#325

16.01.2011 20:36

kohta saadaan kuulla prikulleen samaa propakandaa metsänhoitajalta ja kumppaneilta. Mihinkään esitettyihin argumentteihin ei vastata, ainakaan niin, että siinä mitään tolkkua olisi. Vastatkaapa nyy kun pyydetään ja sanokaapa miksi tainion virran varrelta kuuluu tuonkaltaisia uutisia. Onko sielläkin kymmeniä vuosia vanhat ojitukset herännyt kuormittamaan jälleen kerran mystisesti samaan aikaan, kun turvesuo on avattu?

Kommentoi adressia

Facebook
Pitäisikö perintövero poistaa?